Toiminta-ajatusKuva: Hirsimäen päiväkodin logo

Päiväkotimme pyrkii tarjoamaan lapsille turvallisen, iloisen ja lämminhenkisen päivähoitopaikan.

Toiveenamme on, että lapsi/lapselle kasvaessaan ja kehittyessään

  • muodostuisi mahdollisimman positiivinen minäkuva ja luottamus itseensä.
  • hän voisi solmia hyviä ystävyyssuhteita.
  • oppisi noudattamaan yhdessä sovittuja sääntöjä.
  • hyväksyy erilaiset lapset ja aikuiset.
  • oppii toimimaan ryhmän jäsenenä ja antamaan toisille leikki- ja työrauhan.

Toiminnan lähtökohtana on aina yhteistyö vanhempien kanssa, jotta opimme tuntemaan lapsen sekä kodin tavan toimia lapsen kanssa. On tärkeää, että saamme vanhempien luottamuksen toimintamme tueksi. Ensimmäinen ja viimeinen vastuu lapsesta on aina hänen omilla vanhemmillaan. Pyrimme antamaan kaiken mahdollisen tuen ja avun vanhemmille heidän vaativassa tehtävässään.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 5 Ei 1 Kyllä 5 Ei 1