Varhaiskasvatuksen maksut kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksesta määrätään kuukausimaksu ja maksun suuruuteen vaikuttavat perheen tulot, perheen koko ja varattujen hoitotuntien määrä. Enimmillään maksu voi lasta kohden olla 289 euroa kuukaudessa. Ohjatusta kerhotoiminnasta peritään myös kuukausimaksu. Maksuista voi anoa maksuvapautusta. Hoitosuhteen alkaessa perhe saa hoitomaksuja koskevan esitteen.

Jos perhe käyttää yksityistä palvelua, maksaa kunta tukea palvelun tuottajalle, lue lisää yksityisestä päivähoidosta. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa asiakkaalle tuleva maksu (omavastuuosuus) perustuu asiakkaan ja palvelun tuottajan väliseen sopimukseen.

Maksulaskurissa voit arvioida päivähoitomaksun suuruutta.

Tiedote maksuista asiakasperheille elokuu 2019

Lyhyt tiedote maksuista ja tunnisteista 2019

CLIENT FEES.English

Varhaiskasvatuksen asiakkaiden tulotietojen tarkistus 1.8.2018 alkavalle toimintakaudelle

Client fees 1.8.2019.English

Kunnan harkintavaltaan perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 2019

Ohje huoltajille hoitoaikojen varaamisesta.

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen. Linkki palveluun –> Huoltajan eAsiointi-portaali

Lisätietoja:

Marjut Helenius
varhaiskasvatuspäällikkö
050 538 7701

 

 

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 14 Kyllä 3 Ei 14