Varhaiskasvatuksen maksut kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa

Jos perhe käyttää yksityistä palvelua, maksaa kunta tukea palvelun tuottajalle.
Lue lisää: https://www.riihimaki.fi/palvelut/sivistyspalvelut/lasten-paivahoito/yksityisen-hoidon-tuet/
Yksityisessä varhaiskasvatuksessa asiakkaalle tuleva maksu (omavastuuosuus) perustuu asiakkaan ja palvelun tuottajan väliseen sopimukseen.

Tiedote maksuista asiakasperheille elokuu 2019

Lyhyt tiedote maksuista ja tunnisteista 2019

CLIENT FEES.English

Varhaiskasvatuksen asiakkaiden tulotietojen tarkistus 1.8.2018 alkavalle toimintakaudelle

Client fees 1.8.2019.English

Kunnan harkintavaltaan perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 2019

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) mukaan.

Varhaiskasvatuksesta määrätään kuukausimaksu. Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen tulot, perheen koko ja varattujen hoitotuntien määrä. Enimmillään maksu voi lasta kohden olla 289 euroa kuukaudessa.

Ohjatusta kerhotoiminnasta peritään sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päättämä kuukausimaksu. Maksuista voi anoa maksuvapautusta. Hoitosuhteen alkaessa perhe saa hoitomaksuja koskevan esitteen.

Kunnan harkintavaltaan perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksut päättää sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Varhaiskasvatuksen maksut perustuvat maksuista annettuihin säädöksiin sekä Riihimäen kaupungin sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tekemiin päätöksiin.

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen. Linkki palveluun –> Huoltajan eAsiointi-portaali

Ohje huoltajille hoitoaikojen varaamisesta.

Maksulaskurissa voit arvioida päivähoitomaksun suuruutta.

Lisätietoja:

Marjut Helenius
varhaiskasvatuspäällikkö
019 758 4244
050 538 7701

 

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 14 Kyllä 2 Ei 14