Vauvaryhmä

Perjantaisin klo 12-14 Aapeli-Avoimessa kokoontuva vauvaryhmä on synnytyksen jälkeinen ryhmä, johon voivat osallistua äidit vauvoineen. Ryhmä on tarkoitettu erityisesti ensisynnyttäjille ja vauvojen iän tulisi olla alle 12 kuukautta.

Ryhmä on vapaamuotoinen keskusteluryhmä. Tarkoituksena on, että vanhemmat saavat jakaa kokemuksia yhdessä muiden vanhempien kanssa vauva-arjesta ja saavat uusia oivalluksia arjessa jaksamiseen. Ryhmän toiminnan tarkoituksena on myös tutustuttaa vanhemmat toisiinsa ja antaa heille mahdollisuus luoda verkostoa samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.

 

Vahvuutta vanhemmuuteen ja Lapsi mielessäni -perheryhmät

Kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä pyörähtää käyntiin 8-12 kertaa kestävä Lapsi mielessäni tai Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmä.

Vahvuutta vanhemmuuteen -perheryhmä on tarkoitettu vauvaperheille. Ryhmässä pysähdytään yhdessä miettimään arjen tilanteita ja niiden vauvassa ja vanhemmissa herättämiä ajatuksia ja tunteita. Pohtimalla omia ja vauvan kokemuksia on mahdollista ymmärtää entistä paremmin vauvan tarpeita ja käyttäytymistä. Keskustelut toisten vanhempien kanssa antavat uusia oivalluksia ja näkökulmia myös vanhemmuuteen tai puolison näkemyksiin. Jokaisella tapaamiskerralla on teemansa, esimerkiksi ”Minä olen minä!” Silloin jutellaan vauvan ja muiden perheenjäsenten luonteenpiirteistä.

Lapsi mielessäni -ryhmä on tarkoitettu perheille, joissa on noin 1-4-vuotias lapsi. Ryhmässä keskustellaan yhdessä toisten vanhempien kanssa omaan lapseen ja perhe-elämään liittyvistä aiheista.

Ryhmät alkavat aina pienellä tarjoilulla, kokonaiskesto on noin 2 tuntia. Molemmat vanhemmat ovat tervetulleita ryhmiin. Mukaan mahtuu kerrallaan 5-6 perhettä. Ryhmiä ohjaa kaksi koulutettua ohjaajaa.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 0 Kyllä 4 Ei 0