Taidekoulun opetussuunnitelma

Muutoksia opetussuunnitelmaan

Opetushallitus uudisti taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Riihimäen lasten ja nuorten taidekoulun kohdalla tämä tarkoitti opiskeltavien tuntien vähenemistä kuvataiteen puolella. Kuvataiteessa siirryttiin annetusta 726:sta oppitunnista 500:aan oppituntiin. Käsityötaiteen puolelle ei tuntien kohdalta tullut muutosta. Uuteen opetussuunnitelmaan siirryttiin 1.8.2018.

Kuvataiteissa oppilas saa päättötodistuksen, kun on käynyt viisi vuotta perusopetuksessa ja neljä vuotta syventäviä opintoja. Käsityötaiteissa päättötodistuksen saa, kun oppilas on käynyt viisi vuotta perusopetuksessa ja kaksi vuotta työpajaopetuksessa. Molemmilla opetuslinjoilla on sama laskennallinen 500:n oppitunnin laajuus.

Taiteen perusopetuksen historia Riihimäellä

Riihimäen lasten ja nuorten taidekoulu antaa yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta. Visuaalisten taiteiden perusopetus kuvataiteessa, sekä käsityötaiteessa perustuu lakiin (633/1998) ja asetukseen (813/1998) taiteen perusopetuksesta.

Kuvataideopetusta on annettu Riihimäellä vuodesta 1983 Riihimäen lasten ja nuorten kuvataidekoulun nimen alla. Kuvataidekoulu siirtyi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuudesta koulutuslautakunnan/kansalaisopiston alaisuuteen vuonna 2006.

Käsityötaiteen opetusta riihimäkeläisille lapsille ja nuorille on annettu vuodesta 1993. Opetus tapahtui kansalaisopiston alaisuudessa. Käsityöopetusta annettiin ensin lasten ja nuorten käsityöpajoissa ja vuonna 2006 koulu nimettiin käsityökoulu Leijaksi.

Riihimäen lasten ja nuorten kuvataidekoulu ja käsityökoulu Leija yhdistyivät vuonna 2015 ja koulu uudelleennimettiin Riihimäen lasten ja nuorten taidekouluksi. Taidekoulu siirrettiin tuolloin sivistyslautakunnan alaisuuteen.

 

 

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0