Riihimäen lasten ja nuorten taidekoulu

Toiminta-ajatus

Riihimäen lasten ja nuorten taidekoulu antaa yleisen oppimäärän mukaista tasolta toiselle etenevää taiteen perusopetusta 6–18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Visuaalisten taiteiden perusopetus kuvataiteessa, sekä käsityötaiteessa perustuu lakiin (633/1998) ja asetukseen (813/1998) taiteen perusopetuksesta. Taidekoulu on Riihimäen sivistyslautakunnan alainen oppilaitos.

Visuaalisen kulttuurin opetuksen tarkoituksena on avata oppilaille uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria, sekä niiden sisältämiä merkityksiä. Tehtävänä on myös kehittää oppilaiden ajattelemisen taitoja ja luovuutta. Tavoitteena on myös ohjata oppilasta keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn, sekä rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävänä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle, kehittää ja säilyttää kansallista kulttuuria, sekä tukea oppilaan kykyä arvostaa eri kulttuureja ja toimia monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

Yleisen oppimäärän tehtävänä on myös kehittää taitoja ja tietoja, joita oppilas tarvitsee elämän eri osa-alueilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhemmin jatko-opintoihin. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaat voivat visuaalisten kulttuurien ymmärtämisellään ja taiteen tuntemuksellaan vaikuttaa yhteiskunnan arvoihin ja sitä kautta koko yhteiskuntaan ja sen ilmapiiriin.

Riihimäen lasten ja nuorten taidekoulu pohjaa opinnot kestäville taiteen traditioille ja kehittää sekä koulun, että sen oppilaiden yksilöllisyyttä sitä kautta. Arvostamme yksilön luovaa kekseliäsyyttä. Panostamme kierrätykseen, mikä näkyy työtavoissamme sekä käytetyissä materiaaleissa.

Riihimäen lasten ja nuorten taidekoulu on Suomen Kuvataidekoulujen liiton jäsen.

Matka tähän päivään

Riihimäen lasten ja nuorten kuvataidekoulu toimi Riihimäellä vuodesta 1983. Koulu siirtyi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuudesta koulutuslautakunnan/kansalaisopiston alaisuuteen vuonna 2006.

Käsityöopetusta lapsille ja nuorille on annettu syksystä 1993 alkaen Riihimäen kansalaisopiston alaisuudessa. Ennen yhdistymistään kuvataidekoulun kanssa opetusta annettiin lasten ja nuorten käsityöpajoissa ja vuodesta 2006 käsityökoulu Leijassa.

Riihimäen lasten ja nuorten kuvataidekoulu ja käsityökoulu Leija yhdistyivät vuonna 2015 Riihimäen lasten ja nuorten taidekouluksi. Taidekoulu siirrettiin tuolloin sivistyslautakunnan alaisuuteen. Opetusyhmiä koulussa on tällä hetkellä yhteensä 22, joista 15 kuvataideopetuksen ja 7 käsityötaiteen puolella. Saman katon alle kaikkien ryhmien opetus siirtyi 2018, jolloin sekä kuvataiteen, että käsityötaiteen opetus aloitettiin syksyllä osoitteessa Kalevankatu 5-11.

Muutoksia opetussuunnitelmaan 1.8.2018

Opetushallitus uudisti taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita ja uuteen opetussuunnitelmaan siirryttiin Riihimäen lasten ja nuorten taidekoulussa 1.8.2018. Riihimäen lasten ja nuorten taidekoulun kohdalla tämä tarkoitti opiskeltavien tuntien vähenemistä kuvataiteen puolella. Kuvataiteessa siirryttiin annetusta 726:sta oppitunnista 500:aan oppituntiin. Käsityötaiteen puolelle ei tuntien kohdalta tullut muutoksia.

Henkilöstö

Taidekoulussa opettaa tällä hetkellä seitsemän alan osaavaa opettajaa. Katso johtavan opettajan, rehtorin ja toimistosihteerin yhteystiedot täältä.

Toimisto:
Kansalaisopisto
Puistikko 5
11100 Riihimäki
019 758 4667

Opetuspaikka:
Kalevankatu 5-11
11100 Riihimäki
019 758 4789
050 374 3684

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 8 Kyllä 1 Ei 8