Toimintamalli

1.  Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX ja Riihimäen kaupungin kulttuuripalvelut valmistelee kulttuuriyhdyshenkilöistä muodostetun työryhmän kanssa kulttuuripolkukohteet ja kulttuuritoimijoiden vierailut. Kulttuuripolun sisällöt voivat vaihdella vuosittain määrärahojen puitteissa. Kaupungin kaikki museot tarjoavat palvelun maksutta, muiden taidelaitosten ja kulttuuritoimijoiden kanssa sovitaan lapsi- tai ryhmäkohtaiset hinnat etukäteen. Kulttuuripolkua koordinoi Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX: arx@hameenlinna.fi, puh. 040 869 6344.

2.  Kulttuuripolkukohteet ja kulttuuritoimijoiden vierailut sekä niiden sisällöt esitellään Kulttuuripolku-verkkosivuilla ja -esitteissä. Kulttuuripolku on päiväkodeille ja kouluille maksuton. Kustannukset katetaan opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksesta sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteisistä määrärahoista ja maksuliikenne hoidetaan keskitetysti Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARXissa.

3.  Päiväkoti- tai koululaisryhmän opettaja ottaa yhteyttä ikäryhmälle osoitettuun vierailukohteeseen ja sopii vierailuajan Kulttuuripolku-esitteen ohjeen mukaisesti. Jos ikäluokalle on kohdennettu vierailu omassa tilassa, koulun kulttuuriyhdyshenkilö sopii ajankohdat vierailevan kulttuuritoimijan kanssa.

4.  Opettaja suunnittelee ryhmän siirtymisen kohteeseen. Ryhmät voivat liikkua jalan, pyörillä tai busseilla. Joukkoliikenne on päiväkoti- ja koululaisryhmille maksutonta.

5.  Vierailuajankohtana kulttuuri- ja taidelaitosten edustaja ottaa ryhmän vastaan ja esittelee vierailun sisällön ja siihen liittyvät työpajat tai muut tehtävät. Opettaja vastaa ryhmänsä järjestyksestä ja turvallisuudesta matkojen ja vierailun aikana.

6.  Vierailun jälkeen ryhmät voivat antaa palautetta, jota hyödynnetään Kulttuuripolun kehittämisessä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0