Toimintamalli

1.  Kulttuuriyhdyshenkilöistä muodostettu työryhmä valmistelee kulttuuripolkukohteet ja kulttuuritoimijoiden vierailut. Kulttuuripolun sisällöt voivat vaihdella vuosittain määrärahojen puitteissa. Kaupungin kaikki museot tarjoavat palvelun maksutta, muiden taidelaitosten ja kulttuuritoimijoiden kanssa sovitaan lapsi- tai ryhmäkohtaiset hinnat etukäteen.

2.  Kulttuuripolkukohteet ja kulttuuritoimijoiden vierailut sekä niiden sisällöt esitellään Kulttuuripolku-verkkosivuilla. Kulttuuripolku on päiväkodeille ja kouluille maksuton. Kustannukset katetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteisistä määrärahoista ja maksuliikenne hoidetaan keskitetysti sivistyspalveluissa.

3.  Päiväkoti- tai koululaisryhmän opettaja ottaa yhteyttä soittamalla tai sähköpostilla ikäryhmälle osoitettuun vierailukohteeseen ja sopii vierailuajan. Jos ikäluokalle on kohdennettu vierailu omassa tilassa, koulun kulttuuriyhdyshenkilö sopii ajankohdat vierailevan kulttuuritoimijan kanssa.

4.  Opettaja suunnittelee ryhmän siirtymisen kohteeseen. Ryhmät voivat liikkua jalan, pyörillä tai busseilla. Joukkoliikenne on päiväkoti- ja koululaisryhmille maksutonta.

5.  Vierailuajankohtana kulttuuri- ja taidelaitosten edustaja ottaa ryhmän vastaan ja esittelee vierailun sisällön ja siihen liittyvät työpajat tai muut tehtävät. Opettaja vastaa ryhmänsä järjestyksestä ja turvallisuudesta matkojen ja vierailun aikana.

6.  Vierailun jälkeen ryhmät voivat antaa palautetta, jota hyödynnetään Kulttuuripolun kehittämisessä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0