Käsitteitä

Kulttuuripolku on vuosittain päivittyvä, ikäluokittain kohdistettu kulttuurivierailujen tarjotin. Kulttuuripolku esitellään kaupungin verkkosivuilla omana kokonaisuutenaan. Sivuilla on lista kaikista vierailukohteista yhdyshenkilöineen ikäluokittain jaoteltuna.

Kulttuuripolkukohteet ovat kaupungissa toimivia kulttuuri- ja taidelaitoksia, joissa päiväkoti- ja koululaisryhmille on tarjolla opastuksia, esityksiä tai työpajoja. Vierailu voi tapahtua myös päiväkodin tai koulun omissa tiloissa, jolloin kulttuuritoimija tulee pitämään esityksen tai työpajan sopivaan ryhmätilaan.

Kulttuuriyhdyshenkilöt ovat linkki koulujen ja vierailukohteiden yhteistyössä. Päiväkodeissa ja kouluissa nimetyt kulttuuriyhdyshenkilöt välittävät tietoa lastenkulttuuritarjonnasta, huolehtivat ilmoittautumisista, antavat toiminnan järjestäjille palautetta ja osallistuvat lastenkulttuuriohjelman kehittämiseen kasvatustyön ammattilaisen näkökulmasta.

Laaja-alainen osaaminen
Kulttuuripolun sisällöt on linkitetty perusopetuksen opetussuunnitelmaan.
Jokainen sisältö on jotakin oppiainetta ja laaja-alaista osaamisaluetta.

VASTAAVUUDET OPPIAINEISIIN / LAAJA-ALAISIIN OSAAMISALUEISIIN

L1= Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2= Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3= Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4= Monilukutaito
L5= Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L6= Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7= Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Laaja-alainen osaaminen


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0