Ajankohtaista

Tiedote 28.5.2021

Lukuvuoden 2021-2022 opinto-ohjelma jaetaan kotitalouksiin ja julkaistaan verkossa to 3.6.2021. Kursseille voi ilmoittautua 9.6. klo 9.00 alkaen.
Ilmoittautua voi verkossa tai puhelimitse p. 040 330 4657, 050 468 5970 ja 050 500 1722. Ilmoittautumisia otetaan vastaan myös opistotalossa (os. Puistikko 5) ke 9.6. ja to 10.6. klo 9-16.
Toimisto on etätöissä ja palvelee puhelimitse ma-to klo 12 – 16.00 (perjantaisin suljettu).
Kutomo on suljettu. Kutomo aukeaa ma 9.8 (koronatilanteen salliessa).

Lisätietoja:

Heli Koivulahti
suunnittelijaopettaja YAMK
050 412 9227

Rehtorin tervehdys 28.5.2021

Keväällä 2020 kirjoitin lukuvuoden 2019–2020 toimintakertomuksessani, että ”musiikkiopiston, kansalaisopiston ja taidekoulun lukuvuosi 2019–2020 päättyi eri tavalla, kun miten olimme sen suunnitelleet”. Olimme silloin toiveikkaita seuraavan lukuvuoden suhteen ja odotimme paluuta lähiopetukseen syksyllä. Silti varauduimme siihen, että mikäli koronapandemia jatkuu, pystymme järjestämään opetusta vaihtoehtoisella tavalla. Näin on valitettavasti käynyt. Lukuvuoden 2020–2021 suunnitelmista vain osa toteutui. Suurin osa tapahtumista ja ryhmäopetuksista peruttiin. Koronasta johtuvat rajoitukset vaikuttivat koko lukuvuoden toimintaan ja talouteen hyvin negatiivisesti.

Silti pandemialla on ollut hyviäkin vaikutuksia. Ihmiset joutuivat arvostamaan kulttuuria, oppimista ja ryhmätoimintaa aivan eri tavalla kuin ennen koronaa. Koronan myötä opistojen henkilökunta ja asiakkaat oppivat käyttämään etätyön ja etäopiskelun välineitä hyvin, joten ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu on mahdollista myös tulevaisuudessa.

Opistojen johtoryhmä perustettiin elokuussa 2020 ja siihen kuuluvat rehtorin lisäksi musiikkiopiston apulaisrehtori Katariina Virtanen, kansalaisopiston suunnittelijaopettaja Heli Koivulahti ja taidekoulun johtava opettaja Tiia Orivuori. Johtoryhmässä on myös toimiston edustus. Johtoryhmän päätehtävä on kehittää opistojen toimintaa ja mahdollistaa toimintatapojen yhtenäistämistä. Lisäksi johtoryhmä kiinnittää erityistä huomiota opistojen viestintään, markkinointiin ja opistojenkeskeisen toiminnallisen yhteistyön kehittämiseen. Opistojen tärkeät yhteistyökumppanit ovat kaupungin sivistys- ja osaamisen toimialan yksiköt sekä Lopen ja Hausjärven kunnat. Lisäksi opistot osallistuvat kaupungin ja seudun kulttuuriyhteistyöhön sekä Riihimäen taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten ryhmään. Opistojen toimintaa ja edunvalvontaa tukevat Suomen musiikkioppilaitosten liitto ja Kansalaisopistojen liitto. Liitot myös kouluttavat opistojen henkilökuntaa.

Kaikista vaikeuksista huolimatta nyt päättyvästäkin lukuvuodesta selviydyttiin kunnialla! Tästä suuri kiitos kuuluu opistojen johtoryhmälle, opettajille, toimistosihteereille ja tietenkin asiakkaille! Seuraavaa lukuvuotta on suunniteltu huolellisesti ja toiveikkaasti. Musiikkiopiston 60-vuotisjuhla pidetään keväällä 2022. Tervetuloa osallistumaan juhlavuoden tapahtumiin!

Hyvät oppilaat, huoltajat, opettajat ja oppilaitosten muu henkilökunta! Lämmin kiitos lukuvuodesta 2020–2021! Tavataan lukuvuoden 2021 kursseilla, soitto- ja ryhmätunneilla ja tapahtumissa! Hyvää kesälomaa!

Riihimäellä, toukokuussa 2021

Anna Major

Kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen rehtori

Riihimäen kansalaisopiston palautekyselyn yhteenveto

Kansalaisopisto toteutti palautekyselyn sähköisenä kyselynä maaliskuun 2021 aikana. Keräsimme yleistä palautetta toiminnastamme. Kurssikohtaista palautetta keräämme seuraavan kerran keväällä 2022. Linkki kyselyyn oli nettisivuillamme sekä opiston some-kanavissa ja se lähettiin sähköpostilla myös nykyisille opiskelijoillemme, jotka ilmoittautumisen yhteydessä olivat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa.

Vastaajia oli yhteensä 558 henkilöä, joista 94 % oli osallistunut kursseillemme joko tänä lukuvuonna tai aikaisempina lukuvuosina. Liki 60 % vastaajista oli saanut tiedon kurssista opiston opinto-ohjelmasta ja/tai verkkosivuilta.

Pyysimme vastaajia arvioimaan opiston palveluja asteikolla heikko, tyydyttävä, kohtalainen, hyvä, erinomainen. Asiakaspalvelun (mm. toimiston aukioloajat ja henkilökunnan tavoitettavuuden) arvioi hieman yli 50 % vastaajista hyväksi ja hieman yli 20 % erinomaiseksi tai kohtalaiseksi. Mahdollisista kurssimuutoksista tiedottaminen oli 45 prosentin mukaan sujunut hyvin ja 36 prosentin mielestä erinomaisesti. Kursseilla, joissa opettajilla oli ollut lukuvuoden aikana sijaisia, sijaisjärjestelyt olivat sujuneet n. 40 prosentin mielestä hyvin sekä 40 prosentin mielestä kohtalaisesti.

Opettajien asiantuntemuksen koki 45 % vastaajista erinomaiseksi ja 42 % hyväksi. Opettajien opetustaidon puolestaan 45 % arvioi hyväksi ja 42 % erinomaiseksi.

Hieman yli 60 % vastaajista osallistui kurssinsa etätoteutukseen, jos kurssia järjestettiin korona-rajoitusten vuoksi etäopetuksena. 33 % arvioi etäopetuksen sujuneen hyvin, 29 % erinomaisesti ja 29 % kohtalaisesti. Vastaajilla oli mahdollisuus vastata myös avoimeen vastauskenttään kommenttejaan etätoteutukseen liittyen. Avoimet vastaukset olivat pääasiassa rohkaisevia ja kiittäviä. Opiskelijat arvostivat sitä, että kursseja etätoteutettiin vaikka se olikin kaikille uutta, niin opettajille kuin opiskelijoillekin.

Seuraavan lukuvuoden suunnitteluun liittyen kysyimme pitäisikö opiston tarjota jatkossa enemmän lyhytkursseja. 51 % vastaajista ei osannut sanoa, 36 % oli puolestaan sitä mieltä, että lyhytkurssitarjontaa olisi lisättävä. Lisäksi avoimeen tekstikenttään sai jättää oman kurssi- ja luentotoiveensa. Avoimista vastauksissa huomattavasti suurin osa oli jo olemassa olevia ryhmiä, jonka toivottiin jatkuvan. Kaikki kurssitoiveet käsitellään ja otetaan huomioon tulevien kausien suunnittelussa.

Lisätietoja:

Heli Koivulahti
suunnittelijaopettaja YAMK
050 412 9227

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 11 Ei 37 Kyllä 11 Ei 37