Sijoituslupa

Sijoituslupa tarvitaan silloin, kun tarkoituksena on sijoittaa kadulle tai muulle yleiselle alueelle pysyvästi putkia, johtoja tai muita vastaavia rakenteita.

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä kaivutöitä ilman Riihimäen kaupungin katulupaa. Katuluvan myöntämisen edellytyksenä on viranhaltijan myöntämä sijoituslupa. Poikkeustapauksissa sijoituslupaa ei tarvita, mutta katulupa tarvitaan aina.

Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Sijoitusluvan hakeminen

  • Sijoituslupahakemus tehdään kaupungin sähköisessä lupapalvelussa osoitteessa https://kartta.riihimaki.fi/ePermit/
  • Sijoituslupahakemukseen on aina liitettävä luvanhakijan tekemä suunnitelmakartta (PDF), josta kaapelin, putken tms. sijainti selviää tarvittavalla tarkkuudella, esim. 1:500 tai 1:1000. Jos hanke on laaja, voi koostekartta olla liitteenä (esim. 1:2000 / 1:5000) tarkempien suunnitelmien lisäksi.
  • Tarvittaessa luvan liitteeksi voi laitaa valokuvia tai muita asiakirjoja.

Ohjeita suunnittelijalle:

  • Kaukolämpö- ja kaasuputkien sekä vähintään 20 kV:n kaapeleiden sijainti on määritettävä tarkasti joko koordinaatein tai katualueen rajoihin sitoen. Kaukolämpö- ja kaasuputkien osalta suunnitelmista on selvittävä myös rakenteiden korkeusasema ja niiden muutokset. Suunnitelmaan on sisällytettävä selvitys putkien risteilyistä rakennettuun verkkoon nähden.
  • Suunnitelman pohjana tulee olla ajantasainen kantakartta, jossa näkyy myös vesihuoltoverkosto. Suunnittelijan on selvitettävä kohteessa olevat kaapelit ja muut maanalaiset johdot ja rakenteet.
  • Ajantasainen vektorimuotoinen (dwg) kantakartta suunnittelua varten tilataan kartta- ja tonttiyksiköstä osoitteesta karttatilaukset(at)riihimaki.fi, aineiston luovuttamisesta veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Vesihuollon johtokartta, jossa näkyy kaivot ja venttiilit tilataan osoitteesta riihimaenvesi(at)riihimaki.fi, Riihimäen Vesi luovuttaa dwg- tai pdf- aineistoa veloituksetta.

 

SIJOITUSLUVAN HAKUOHJE

Käsittelyaika

Lupahakemus tulee tehdä merkittävimmistä kohteista riittävän ajoissa, vähintään 3–4 viikkoa ennen töiden aloittamista. Sijoitusluvan käsittelyaika hakemuksen saapumisesta on 2–3 viikkoa, riippuen samanaikaisesti käsiteltävien muiden lupien määrästä sekä hankkeen laajuudesta ja vaikeudesta. Katuluvan käsittelyyn on myös varattava aikaa 21 vuorokautta.


Käsittelymaksu

Sijoitusluvan käsittelystä peritään voimassa olevan taksan mukainen käsittelymaksu. Käsittelymaksun lisäksi kaupunki voi periä liitekarttojen tulostuskustannuksia, jos käsittelymaksu ei riitä kattamaan kustannuksia.

Luvan voimassaolo

Sijoituslupa on voimassa myöntämispäivästä lähtien kaksi vuotta. Lupa on haettava uudelleen, mikäli suunnitelma tai alueen olosuhteet muuttuvat merkittävästi.

Lisätietoja:

050 433 3256


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0