Katulupa

Katulupaa on haettava silloin, kun hakija haluaa ottaa tilapäisesti käyttöönsä kaupungille kuuluvaa aluetta esim. kaivamistarkoituksessa ja työn toteuttamisessa.

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kaupungin lupaa. Kaupunki valvoo kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviä töitä, jotta töistä olisi mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle ja ympäristölle sekä että työkohde kunnostetaan vähintään saman tasoiseen kuntoon kun se on ollut ennen työn aloittamista.

RMK Katulupaohje2020 on hyvä tutustua ennen luvan hakemista ja työt on suoritettava katulupaohjeen mukaisesti.

Katuluvan saamisen edellytykset

Hakemuksen mukana on toimitettava liikenteenohjaussuunnitelma.

Hakemukseen on liitettävä työn suunnitelmapiirustukset mittakaavassa 1:500, 1:1000 tai 1:2000 työn laajuudesta riippuen. Katuluvan saamista varten luvan hakija on velvollinen selvittämään, onko muita mahdollisia kaivu- tai sijoitusluvan hakijoita tulossa työskentelemään samalle alueelle.

Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Katuluvan hakeminen

Katulupahakemus on tehtävä viimeistään 21 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Vika- ja vuototöistä ilmoitus on tehtävä viimeistään aloitusta seuraavana arkipäivänä. Katulupaa haetaan Riihimäen kaupungin sähköisen palvelun kautta osoitteesta https://kartta.riihimaki.fi/ePermit/ Palveluun vaaditaan  vahva tunnistautuminen.

Käytä lupaa hakiessasi Google Chrome selainta, muilla selaimilla palvelu ei välttämättä toimi oikein.

 

Lisätietoja:

050 433 3256


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0