Katulupa

Katulupaa on haettava silloin, kun hakija haluaa ottaa tilapäisesti käyttöönsä kaupungille kuuluvaa aluetta esim. kaivamistarkoituksessa ja työn toteuttamisessa.

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kaupungin lupaa. Kaupunki valvoo kaduilla ja yleisillä alueilla tehtäviä töitä, jotta töistä olisi mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle ja ympäristölle ja että työkohde kunnostettaisiin tasoltaan vähintäänkin yhtä hyväksi, kuin mitä se oli ennen töitä.

Katuluvan hakeminen

Katulupahakemus on tehtävä viimeistään 21 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Vika- ja vuototöistä ilmoitus on tehtävä viimeistään aloitusta seuraavana arkipäivänä. Katulupaa haetaan Riihimäen kaupungin ”Katulupahakemus”-lomakkeella. Hakemukset toimitetaan sähköpostilla:

tekniikka(at)riihimaki.fi

tai paperisena

Riihimäen kaupunki
Kaupunkikehitys
PL 125
11101 Riihimäki

kuoreen merkintä ”Katulupahakemus”

Hakemukseen on liitettävä työn suunnitelmapiirustukset mittakaavassa 1:500, 1:1000 tai 1:2000 työn laajuudesta riippuen. Kaivuluvan saamista varten luvan hakija on velvollinen selvittämään, onko muita mahdollisia kaivu- tai sijoitusluvan hakijoita tulossa työskentelemään samalle alueelle.

Lisätietoja:

019 758 4898


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0