Korvausvaatimukset

Riihimäen kaupunki vastaa tietyissä tapauksissa vahingoista, jotka aiheutuvat ajoneuvoille, henkilöille tai esineille katujen ja yleisten alueiden huonosta kunnosta johtuen. Vahingosta on ilmoitettava mahdollisimman pian tapahtuneen jälkeen kunnossapitovastaavalle joko puhelimitse tai sähköpostitse.

Korvausvaatimuksen hakeminen

Vahingon kärsineen henkilön tulee lähettää kirjallinen korvausvaatimus Tekniikan ja ympäristön toimialan kirjaamoon käyttäen korvausvaatimuslomakkeita. Korvaushakemusta käsiteltäessä tarkistetaan tapahtumapaikka, vahinkoajankohta, olosuhteet ja säätila. Tarvittaeesa korvauksen hakijalta voidaan pyyttää tarkennuksia korvausvaatimukseen liittyen. Kipu-ja särkykorvauksesta sekä pysyvän haitan korvausvaatimuksista pyydetään aina vakuutusyhtiön lausunto.

Lisätietoja

Sami Nikkinen
vastaava työnjohtaja
040 330 4934
katujen kunnossapito


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 3 Kyllä 1 Ei 3