Kiinteistölle kuuluvat kadunhoitotyöt

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (547/2005) määrittää kiinteistön omistajan vastuut katualueen puhtaana- ja kunnossapidosta. Riihimäen kaupunki on ottanut itselleen tontinomistajan velvollisuuden jalkakäytävien talvikunnossapidosta.

Kunnossa- ja puhtaanapitovastuu tontinomistajalla Riihimeällä

Tontinomistajan tehtävät

Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta ja siihen liittyen tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistamisesta sekä ojarummun avoinna pitämisestä. Puhtaanapito kuuluu tontinomistajalle tontin rajasta katualueen keskilinjaan saakka. Tontinomistajan on huolehdittava enintään kolmen metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan viherkaistan ja ojan alueella roskien poistamisesta ja kasvillisuuden siistinä pitämisestä. Jos tällä alueella on istutuksia, ne hoitaa kunta.

Kunnan tehtävät

Riihimäen kaupunki on päätöksellään (KH 26.8.2002 § 370) ottanut jalkakäytävien talvikunnossapidon vastuulleen. Kunta vastaa ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidosta. Kadun rakenteiden ja istutusten kunnossapito kuuluu kunnalle koko katualueella. Kaikkien katualueella olevien istutusten ja muiden kuin alle kolme metriä leveiden tonttiin rajautuvien viherkaistojen puhtaanapito on kunnan vastuulla.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 1 Kyllä 4 Ei 1