Kesäkunnossapito

Kesäkunnossapitotöihin kuuluu mm. seuraavia tehtäviä:

  • Kadun rikkoutuneen päällysteen korjaaminen tai uudelleen päällystäminen
  • Sorapäällysteisen kadun tasaisena pitäminen ja sorapäällysteisen kadun ajoradan pölyn sitominen
  • Katualueella olevien korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien, valopylväiden ja muiden vastaavien laitteiden kunnossapito
  • Ajoratamerkinnät
  • Keväisin hiekotusmurskeen poistaminen kadun ajoradalta, kevytliikenteen väylältä ja jalkakäytävältä
  • Katuviheralueiden niittotyöt.

Harjausalueet

Kaupungin katujen ja kevyenliikenteenväylien harjaus aloitetaan vuosittain kevyenliikenteenväylistä sekä kaupungin keskustasta. Keskustan ulkopuoliset alueet harjataan vuosittain vaihtuvalla kiertävällä järjestyksellä.

Harjausjärjestyskartta

Harjausta suoritetaan neljällä pyöräkuormaajiin ja ympäristönhoitokoneisiin kiinnitettävillä keräävillä harjalaitteilla, kahdella imulakaisuautolla sekä kahdella avoharjalla varustetulla ympäristönhoitokoneella. Merkittävimmät katuosuudet sekä kivipintaiset kevyen liikenteen väylät painepestään koneellisesti vuosittain.

Kuivina ja poutaisina päivinä keräävät harjalaitteet vaativat myös lisäkastelua, jota suoritetaan traktorin ja vesikärryn avulla katupölyhaittojen minimoimiseksi. Harjausta hidastavia tekijöitä ovat yöpakkaset sekä runsas vesi/lumisade harjattavan materiaalin jäätymisen tai liiallisen kosteuden vuoksi.

Katujen kesäkunnossapitoa tiehöylällä.

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 7 Ei 11 Kyllä 7 Ei 11