TAUSTAA

Yhteiskuntataiteilijatoiminta on Riihimäen kaupungin tuottama julkisen taiteen asiantuntijapalvelu, joka toimii Suomen kasvukäytäväalueella Helsinki-Seinäjoki välillä. Toiminnan ytimessä on usean kunnan yhteinen taideasiantuntija eli yhteiskuntataiteilija.

Keskeisimpänä toimenpiteenä Yhteiskuntataiteilijatoiminta edistää julkisen taiteen toteuttamista rakennettuun ympäristöön. Yhteiskuntataiteilija-mallin kehittämisessä on tehty yhteistyötä hankekuntien, taideorganisaatioiden ja Suomen kasvukäytäväverkoston kanssa. Tavoitteena on kehittää pysyvää usean kunnan välistä ja maakuntarajat ylittävää yhteistyötä julkisen taiteen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Riihimäen kaupunki on isännöinyt Yhteiskuntataiteilijatoimintaa vuodesta 2015 alkaen. Hankkeen päärahoittaja oli vuosina 2015-2018 opetus- ja kulttuuriministeriö. Ensimmäisellä toimintakaudella 2014-2016 toiminnasta käytettiin nimitystä Yhteiskuntataiteilijahanke. Jatkokaudella 2017-2018 nimeksi vakiintui Yhteiskuntataiteilijatoiminta.

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ, YHTEISTOIMINTAKUNNAT JA -ORGANISAATIOT

Toimintaympäristö Suomen kasvukäytävällä Helsinki-Seinäjoki välillä on talouskasvun ja kilpailukyvyn kannalta tärkeä alue. Helsinki-Seinäjoki välille sijoittuu yli 20 kuntaa neljän eri maakunnan alueella. Alueella asuu noin 45% suomalaisista ja alueella tehdään noin puolet maan yritysten liikevaihdosta.

Tähän mennessä yhteistoiminnassa on ollut mukana kasvukäytävältä yhteensä 12 kaupunkia, kuntaa tai organisaatiota. Yhteiskuntataiteilijatoimintaan ovat osallistuneet Riihimäen kaupungin ohella Akaan kaupunki, Hämeenlinnan Eteläranta Oy, Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan Pysäköinti Oy, Kangasalan kunta, Linnan Kehitys Oy, Pälkäneen kunta, Sipoon kunta, Vesilahden kunta, Seinäjoen kaupunki sekä Väylävirasto (ent. Liikennevirasto). Kukin toimija on osallistunut hankkeeseen 50% rahallisella osuudella ja 50% vastikkeellisella osuudella.

Jokaisella yhteistyökumppanilla on omat erityistavoitteensa taiteen edistämisessä. Yhteiskuntataiteilijatoiminnan avulla kunnissa on edistetty ja edelleen kehitetään julkisen taiteen toteutusta osana kaavoitusta, suunnittelua ja rakentamista. Työtä helpottamaan kunnissa on projektikohtaisesti muodostettu monialaisia taidetyöryhmiä, joihin kuuluu mm. tekniikan, kaavoituksen, kaupunkisuunnittelun, arkkitehtuurin ja kulttuurin alojen edustajia.

Muita yhteistyökumppaneita ovat olleet Suomen kasvukäytävä-verkosto, Ympäristötaiteen säätiö, Humanistinen ammattikorkeakoulu – HUMAK, Taike ja Mera Konst! –hanke/ Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus.

 

TAIDE KÄYTTÖÖN -HANKE

Yhteiskuntataiteilijatoiminta jatkuu vuosina 2018-2020 osana Taide käyttöön ESR -hanketta, päärahoittajanaan Euroopan sosiaalirahasto. Taide käyttöön -hanketta hallinnoi Teollisuustaiteen Liitto Ornamo. Muita osatoteuttajia ovat  Rakennustietosäätiö RTS, Taideyliopisto, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy ja Frei Zimmer Oy.

Riihimäen hankkeessa jatketaan vuosina 2018-2020 Yhteiskuntataiteilijatoiminnan työtä Riihimäen kaupungin lisäksi Sipoossa, Seinäjoella, Hämeenlinnassa ja Kangasalla. Taide käyttöön -hankkeella on valtakunnallinen näkyvyys ja tiedotus, jonka myötä Riihimäen kaupunki edelleen vahvistaa asiantuntijaprofiiliaan kuntien julkisen taiteen toteuttamisessa.

www.taidekayttoon.fi

 

YHTEISTOIMINTAKUNNISSA EDISTETYT TAIDEHANKKEET VUODESTA 2015 ALKAEN

 

RIIHIMÄKI:

2017 Arolammin eritasoliittymään sijoitettavan taideteoksen ideointi sekä hevosenhännistä tehty installaatio Lasitehtaalle.

2018 Tommi Toijan taideteoksen koordinointi Riihimäen keskustan kiertoliittymään.

2019 Uusien taidehankintojen koordinointi Uramon koulun uudisrakennukseen sekä Kulmalan puistokadun ja Etelän Viertotien kiertoliittymään sekä Riihimäen kaupungin julkisen taiteen toimintaperiaatteiden luominen.

 

HÄMEENLINNA:

2015-2019 Kaksi asemanseutua -taidekonsepti Asemanrannan ja Iittalan seisakkeen alueille, Engelinrannan taidehankkeiden edistämistyö, Iittalan taideasema-konsepti, Asemanrannan pysäköintitalon taidehankkeen koordinointi, Asemanrannan taideohjelma ja julkisen taiteen rahoitusmallin kehittäminen alueelle sekä Asemanrannan yleinen taidekilpailu.

2019- Julkisen taiteen koordinointi- ja kehittämistyö Asemanrannan alueelle Asemanrannan taideohjelmaan pohjautuen.

 

KANGASALA:

2015 Torialueen taideteoksien edistäminen torin yleissuunnitelman osana.

2018-2019 Taideteoshankintojen koordinointi Kangasalan uuteen pysäköintitaloon.

 

SIPOO:

2016- Nikkilässä taidetyöryhmän toimintaan osallistuminen sekä taideasiantuntijatyön kehittäminen.

 

SEINÄJOKI:

2017- Seinäjoen asemanseudun taideohjelma ja uusien julkisen taiteen rahoitusmallien käyttöönoton edistäminen Seinäjoen asemanseudulla ja keskusta-alueella.

 

VÄYLÄVIRASTO:

2017-2019 Raportti julkisen taiteen mahdollisuuksista Suomen kasvukäytäväalueen asemaympäristöissä sekä taideteospaikkojen ja -kohteiden kartoittaminen asemaympäristöissä.

 

AKAA: Näkymä -ympäristötaidenäyttelyn kehittämistyö vuonna 2017.

PÄLKÄNE: Kolme porttia –taidekonsepti Pälkäneen kuntakeskustaan vuosina 2015-2016.

VESILAHTI: Kesolan risteysalueen taideteoshankkeen edistäminen vuonna 2017.

 

Jos haluat käynnistää taidehankkeen omassa kunnassasi ja olet kiinnostunut yhteistyöstä, ota yhteyttä:

 

Marjukka Korhonen, projektiasiantuntija, kuvanveistäjä

marjukka.korhonen@riihimaki.fi, +358 400 591 045

Asiakassuhteet osallistujakunnissa ja kuntayhteistyössä tehtävien julkisen taiteen projektien konsultointityö.

 

Erja Väyrynen, ts. projektipäällikkö, FM

erja.vayrynen@riihimaki.fi, +358504656996

Riihimäen Taide käyttöön -projektin johtaminen, kuntayhteistyössä tehtävien julkisen taiteen projektien johtaminen sekä konsultointi-, koulutus- ja asiantuntijatyö julkisen taiteen hankkeissa.

 

Sonja Leppänen, projektikoordinaattori, FM

sonja.leppanen@riihimaki.fi, +35840 6357150

Riihimäen Taide käyttöön -projektin koordinointi, viestintä, yhteydenpito sidosryhmiin, sisällöntuottaminen.

 

Anna Vesén, vt. kulttuuri- ja hyvinvointipäällikkö, Riihimäen kaupunki

anna.vesen@riihimaki.fi, 019 758 4701 / 040 3304701

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0