ApuNupin eettiset periaatteet

1. Tuemme vastuullisesti nuoren kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Kokonaisvaltaisuudella  tarkoitamme ihmistä psyykkisenä, fyysisenä ja  sosiaalisena kokonaisuutena. Tiedon ja informaation joukosta jaamme vain hyvinvointia tukevaa faktaa. Emme näin ollen vastaa kysymyksiin, joissa annettaisiin nuoren elämään haitallista tietoa.

Vastaajina olemme ammatilliseen osaamiseemme nojaavia turvallisia ja luotettavia aikuisia. Emme välttele huonojen uutisten kertomista ja tällaisissa tilanteissa neuvomme ja ohjaamme, miten edetä ongelmallisessa tilanteessa.

2. Olemme kysymyksiin vastaajina vaitiolovelvollisia, joten esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset eivät kulkeudu muiden kuin ApuNupin vastaajien tietoon. Ulkopuoliselta taholta tietoa hankkiessamme, emme paljasta kysyjän yhteys- tai tunnistetietoja.

3. Tunnemme kuitenkin vastuumme alle 18-vuotiaan kysyjän hyvinvoinnista ja turvallisuudesta ja äärimmäisessä tilanteessa haluamme turvata sen yhteistyöllä ja avulla, jota voimme tarvittaessa saada lastensuojeluviranomaisten taholta. Tällöin toteutamme myös Lastensuojelulakia, joka velvoittaa tekemään lastensuojeluilmoituksen (Lastensuojelulaki 8. luku, 40 §).

4. Laki velvoittaa meitä myös ilmoittamaan poliisille, jos saamme tietoomme suunnitteilla olevan vakavan rikoksen (Rikoslaki 15. luku, 10 §).

5. Kunnioitamme jokaista ihmisenä eikä palveluun vaikuta aatteellinen, elämänkatsomuksellinen, uskonnollinen tai poliittinen vakaumus, ei myöskään rotu, ikä, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, sairaus, vamma tai yhteiskunnallinen asema. Kunnioitamme myös kysyjää hänen tekemästään teosta huolimatta, jos hän haluaa kysyä neuvoa siitä, miten sopimattoman tai laittoman teon saisi sovitetuksi.

6. Kunnioitamme jokaista oman elämänsä asiantuntijana emmekä ratkaise tai hoida ongelmia hänen puolestaan. Sen sijaan tarjoamme neuvoja ja vaihtoehtoja henkilön itsenäisen päätöksenteon tueksi omaan elämäntilanteeseensa suhteutettuna.

7. Vastaajina tunnemme rajamme tietojemme, taitojemme, mielipiteidemme, asenteidemme ja kokemustemme suhteen. Jos näissä on jokin este parhaan mahdollisen vastauksen antamisen suhteen, pyydämme apua vastaajaryhmän jäseniltä tai ulkopuolisilta asiantuntijoilta.

8. Tunnemme rajoituksemme sähköisen auttamisen etäisyyden ja mahdollisuuksien suhteen. Tämän vuoksi pyrimme ohjaamaan kysyjiä tarvittaessa henkilökohtaiseen kontaktiin joko ApuNupin työntekijöihin tai muihin auttajatahoihin. Tämän vuoksi rajoitamme samaan kysymykseen tai ongelmaan liittyvän yhteydenoton sähköisesti 3 kertaan/kysyjä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0