Tieto tukea ja ohjausta tarvitsevista lapsista tai nuorista on usein hajallaan eri ammattilaisten hallussa muun muassa tietosuojasyistä. Jos lapsi tai nuori, huoltajat ja heitä auttavat ammattilaiset voisivat kokoontua vaihtamaan tietoja ja keskustelemaan tilanteesta yhdessä, lasta tai nuorta pystyttäisiin auttamaan monipuolisemman tiedon valossa nykyistä tarkoituksenmukaisemmalla tavalla. Räätälöity ja varhaisessa vaiheessa tarjottu tuki on tehokkain tapa ehkäistä syrjäytymistä.

Tajua Mut! -toimintamalli vastaa kansalliseen tarpeeseen kehittää varhaisen vaiheen moniammatillista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa. Tavoitteena on parantaa lasten, nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia sekä lisää lasten tai nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten työn vaikuttavuutta.

Tajua Mut! -toimintamalli on kehitetty Hollannissa vuonna 1998. Vuonna 2010 se tuli Hollannissa lakisääteiseksi kaikissa kunnissa. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra toi toimintamallin Suomeen vuonna 2013, jolloin Mikkeli otti sen ensimmäisenä suomalaisena kuntana käyttöön. Myöhemmin Mikkelin esimerkkiä ovat seuranneet Espoo (2014), Kerava (2015), ensimmäisenä kantahämäläisenä kuntana Riihimäki (2016) ja viimeisimpänä Tuusula ja Nivala (2017). Tavoitteena on, että toimintamalli leviää valtakunnalliseen käyttöön.

Tajua Mut! -toimintamalli jäi pysyvästi riihimäkeläisten käyttöön

Keväällä 2016 Riihimäellä käynnistynyt Tajua Mut! -toimintamalli jäi kaupunkiin pysyväksi toimintamalliksi. Mallin avulla riihimäkeläiset 12–28-vuotiaat nuoret saavat tukea erilaisiin pulmiin varhaisemmassa vaiheessa, ja ammattilaisten välinen yhteistyö tiivistyy ja helpottuu.

Etsivät nuorisotyöntekijät koordinoivat toimintamallia sekä vastaavat mallin kehittämisestä ja kouluttajien kouluttamisesta. Kaupungin eri yksiköihin on valittu kouluttajia, jotka pitävät huolta oman organisaationsa Tajua Mut! -osaamisesta. Kouluttajien yhteystiedot löytyvät Tajua Mutin Yhteyshenkilöt-sivulta.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0