Miten Tajua Mut! toimii käytännössä?

1. Ammattilainen huomaa nuoressa muutoksen tai muun asian, joka huolestuttaa.

2. Ammattilainen ottaa huolen puheeksi ja pyytää luvan kirjata nuoren tiedot tietojärjestelmään. Yksinkertaisimmillaan luvan kysyminen tiivistyy kysymykseen: Saanko antaa yhteystietosi etsivälle nuorisotyöntekijälle Tajua Mut! -toimintamallin avulla? Hän selvittää, miten sinua voidaan parhaiten auttaa. Alaikäisen vanhemmalle pitää ilmoittaa tietojen kirjaamisesta.

3. Saatuaan nuorelta luvan ammattilainen kirjaa nuoren yhteystiedot tietojärjestelmään (tajuamut.fi/tietojarjestelma)ja ilmoittautuu samalla itse mukaan yhteistyöhön.

4. Etsivä nuorisotyöntekijä saa tiedon kirjauksesta, ottaa yhteyttä nuoreen ja alaikäisen nuoren huoltajaan. Saatuaan nuorelta luvan, etsivä nuorisotyöntekijä on yhteydessä myös kirjauksen tehneeseen ammattilaiseen ja muihin nuoren toivomiin tahoihin käynnistääkseen yhteistyön.

5. Etsivä nuorisotyöntekijä pohtii yhdessä nuoren kanssa, miten asioita lähdetään ratkomaan. Tarvittaessa voidaan koota yhteen kaikki nuoren haluamat toimijat ja järjestää moniammatillinen verkostopalaveri. Nuoren ei itse tarvitse tietää, mihin ottaa yhteyttä, ja hän saa tarvitsemansa ohjauksen samalla kerralla.  Välillä jo pelkkä luottamuksellinen juttutuokio etsivän nuorisotyöntekijän kanssa voi auttaa. Etsivä nuorisotyöntekijä voi myös auttaa esimerkiksi sopivan vapaa-ajan toiminnan löytämisessä tai oikeaan palveluun ohjautumisessa ja lähteä tarvittaessa palveluihin mukaan.

 

Tietojärjestelmään ei kirjata nuoresta mitään muita tietoja kuin yhteystiedot. Yhteydenottopyyntöjä koordinoi etsivä nuorisotyöntekijä, jolla on nuorisolakiin perustuva oikeus vastaanottaa tiedot (Nuorisolaki 2016/1285, 11 §).

Tajua Mut! -toimintamallia voi käyttää mikä tahansa nuorten kanssa toimiva taho julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta.  Tajua Mut! -toimintamallin käyttäminen vaatii ainoastaan hyvin yksinkertaisen käyttöjärjestelmän, joka toimii missä tahansa laitteessa, jossa on verkkoyhteys. Järjestelmän käyttöönotto edellyttää 1–2 tunnin koulutusta. Riihimäen Tajua Mut! -kouluttajien yhteystiedot löydät Tajua Mut! yhteyshenkilöt-sivulta.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0