Tietojärjestelmän käyttö

Riihimäen Tajua Mut! -tietojärjestelmän tietosuojaseloste

 

Miten kertoa nuorelle Tajua Mut! -toimintamallista?

Tajua Mut! postikortti

 

Ohjeita huolen puheeksiottamiseen nuoren kanssa

Opas: Huolen puheeksiotto

 

Kyselytutkimus Tajua Mut! -toimintamallista

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelija teki Tajua Mut! -hankkeen toimeksiannosta tutkimuksen, jossa selvitettiin, miten ammattilaiset kokevat toimintamallin hyödyllisyyden ja käytön. Kysely lähetettiin kaikille koulutetuille (296 kpl). Vastauksia tuli 61, joten vastausprosentti kyselyyn oli 20,6 %.

Vastausten perusteella monialainen yhteistyö toimii Riihimäellä kohtuullisen hyvin. Yhteistyö on kuitenkin osin henkilösidonnaista ja koska tieto on pirstoutunut eri tekijöille, ei nuoren tilanteesta välttämättä ole kenelläkään kokonaiskuvaa.​ Tähän Tajua Mut! -toimintamalli pyrkii osaltaan tuomaan parannusta.

Vastaajat kokivat erityisesti nuoren hyötyvän Tajua Mut! -toimintamallista niin, että nuori saa apua entistä varhaisemmassa vaiheessa ja nuoren pompottelu palvelusta toiseen vähenee. ​Toimintamallin katsottiin tiivistävän yhteistyötä, auttavan nuorta ja vähentävän työntekijöiden päällekkäistä työtä. Vastaajat kokivat, että toimintamallista on hyötyä muiden auttamisen kanavien rinnalla. Toimintamalli nähtiin tarpeellisena erityisesti kolmannen sektorin käytössä vapaa-ajan harrastusten parissa.​ 95 % vastaajista toivoi toimintamallin jäävän pysyvään käyttöön Riihimäellä.

Lue lisää Tajua Mut! -kyselyn tuloksista.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0