Tietoa nuorisotyöstä

Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja – politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin:

  • nuorten kasvatuksellinen ohjaus
  • toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet
  • nuorisoyhdistyksien ja muiden yhdistyksien tuki
  • liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta
  • nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot

Riihimäen kaupungin nuorisopalvelut toteuttaa nuorisolakia tuottamalla nuorten kasvun ja kehityksen tukemiseksi monipuolisia, laadukkaita ja turvallisia toimintamahdollisuuksia aikuisten ohjaamana ja tukemana.

Tavoitteenamme on ehkäistä syrjäytymistä ja rakentaa nuorten osallisuutta. Nuoria kannustetaan osallistumaan, tekemään ja toimimaan omaehtoisesti.

Ammattitaitoisten ohjaajien ohjaamana nuorille tarjotaan mahdollisuus harrastaa ja oppia uusia asioita. Koululaisille järjestetään ohjattua toimintaa iltapäivisin ja iltaisin on tarjolla kerhotoimintaa. Koulujen loma-aikoina järjestetään teemallista toimintaa ja tapahtumia nuorille.

Nuorisotyö perustuu Suomessa lakiin (perustuslaki 11.6.1999/731, kuntalaki 17.3.1995/365 ja nuorisolaki 27.1.2006/72).


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1