Ryhmäytykset koululuokille

Koulu voi tilata täsmäryhmäytystä haasteelliseksi koetulle luokalle, joka tarvitsee tukea yhteisöllisyyteen ja ryhmässä toimimiseen liittyvissä asioissa. Ryhmäytys räätälöidään tapauskohtaisesti ja ryhmäytyksen jälkeen arvioidaan onko jatkotyöskentelylle tarvetta. Ryhmäytyksestä tehdään kirjallinen raportti koulua varten.

Täsmäryhmäytystä voidaan tehdä joko koululla viikoittaisen vierailun aikana tai erikseen sovittuna aikana esimerkiksi nuorisokeskus Monarilla tai seurakunnan tiloissa.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0