Hupi-ryhmät

Osana koulussa tehtävää nuorisotyötä on pienryhmätoiminta eli Hupi-ryhmät. Pienryhmätoiminta on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat tukea elämäntilanteeseensa. Hupi-ryhmiä järjestetään sekä yläkoulujen tytöille että pojille ja lisäksi Peltosaaren alakoulun viidesluokkalaisille oppilaille.

Yläkoulujen tyttö- ja poikaryhmät

Yläkouluilta kerätään yhteistyössä yläkoulujen kuraattoreiden kanssa lukuvuosittain yksi poikaryhmä ja yksi tyttöryhmä. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat 7. luokkalaiset hiljaiset ja vetäytyvät oppilaat, joilla ei ole harrastuksia eikä kavereita. Pienryhmien toimintakausi on kevätlukukausittain kymmenen viikkoa kerrallaan ja ryhmän koko on enimmillään kymmenen oppilasta.

Koulun jälkeen kerran viikossa kokoontuvissa yläkoulujen tyttö- ja poikaryhmissä harjoitellaan ryhmässä toimimista ja tutustutaan mm. erilaisiin harrastusmahdollisuuksiin oppilaiden toiveiden mukaan. Lisäksi pienryhmä on oiva foorumi uusien kavereiden tapaamiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen. Menetelminä käytetään mm. ryhmä- ja yksilöharjoitteita, arjessa tarvittavien selviytymis- ja ongelmanratkaisutaitojen harjoittelua sekä hyvinvointia edistävien tunnetaitojen harjoittelua.

Nivelvaiheen pienryhmä

Tyttö- ja poikaryhmien lisäksi Peltosaaren viidesluokkalaisille järjestetään vuosittain yläkouluun valmistavaa pienryhmätoimintaa. Ryhmään otetaan enimmillään kymmenen oppilasta (sekaryhmä) ja sen toimintakausi on kevätlukukaudella viisi viikkoa alakoulussa ja syyslukukaudella viisi viikkoa yläkoulussa. Ryhmän toiminta kohdennetaan sellaisille oppilaille, joilla on ennakoitavissa ongelmia yläkouluun siirtymisessä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0