Nuorisotyö koulussa

Koulukummitoiminta

Riihimäen kaupungin nuorisopalvelut ja Riihimäen seurakunta toteuttavat koulukummitoimintaa tiiviissä yhteistyössä. Matalan kynnyksen koulukummitoiminta voi olla esimerkiksi pelailua, visailua, keskusteluja, äänestyksiä tai koulun tapahtumissa tai teemapäivissä mukana olemista.

Kaikille yläkouluille (Harjunrinne, Pohjolanrinne ja Kara) on nimetty omat vastuuhenkilöt eli koulukummit. He ovat muodostaneet työpareja siten, että sekä nuorisopalveluiden että seurakunnan vastuutyöntekijät ovat samaan aikaan viikkovierailulla omilla kouluillaan.

Nuoriso-ohjaajan rooli koulupäivässä on olla ylimääräinen aikuinen, jolla on aikaa kuunnella, jutella ja olla nuorten kanssa. Koulukummit vierailevat omilla kouluillaan ruokavälituntien aikana. Koulukummit osallistuvat myös oman koulunsa tapahtumien suunnitteluun ja vastaavat yksittäisten luokkien yhteisöllisyyden kehittämisestä koulun tarpeiden mukaan.

Harjunrinteen koulu

Viikkovierailut tiistaisin klo 10.45 – 12.20

Heidi Lindroos
nuoriso-ohjaaja
040 330 4714
Peltosaaren nuorisotila, kansainvälinen toiminta, harrastekerhotoiminta, Harjunrinteen koulukummi

Jaakko Malinen
seurakunnan nuorisotyö
040 770 5993
jaakko.malinen(at)evl.fi

Pohjolanrinteen koulu

Viikkovierailut tiistaisin klo 10.45 – 12.20

Heikki Leväniemi
nuorisosihteeri
040 330 4715
sposti muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi
Nuorisovaltuuston toiminta, kansainvälinen toiminta, yhteisöllisen nuorisotyön tiimin koordinointi

Toni Vehmassalo
seurakunnan nuorisotyö
050 366 9485
toni.vehmassalo(at)evl.fi

Karan koulu

Viikkovierailut keskiviikkoisin klo 10.45 – 12.20

Janni Truhponen
nuoriso-ohjaaja
Vanhempainvapaalla. Sijainen Kaisa Nurminen.

Jenni Sten
seurakunnan nuorisotyö
050 570 9063
jenni.sten(at)evl.fi

Ryhmäytykset koululuokille

Koulu voi tilata täsmäryhmäytystä haasteelliseksi koetulle luokalle, joka tarvitsee tukea yhteisöllisyyteen ja ryhmässä toimimiseen liittyvissä asioissa. Ryhmäytys räätälöidään tapauskohtaisesti ja ryhmäytyksen jälkeen arvioidaan onko jatkotyöskentelylle tarvetta. Ryhmäytyksestä tehdään kirjallinen raportti koulua varten.

Täsmäryhmäytystä voidaan tehdä joko koululla viikoittaisen vierailun aikana tai erikseen sovittuna aikana esimerkiksi nuorisokeskus Monarilla tai seurakunnan tiloissa.

Lisätietoja ryhmäytyksistä saa koulukummeilta.

7. luokkalaisten ryhmäytykset

Seitsemäsluokkalaisten ryhmäytyspäivät järjestetään syyslukukauden alkupuolella yhteistyössä nuorisopalveluiden, seurakunnan, oppilashuollon, liikuntapalveluiden, Nuorten palvelupiste Nupin sekä poliisin Ankkuri-tiimin kanssa. Päivän aikana on tarkoitus rakentaa uuden luokan yhteishenkeä ja tutustua luokkatovereihin yhdessä toimien. Ryhmäytyspäivän koordinaattorina toimii kunkin yläkoulun kuraattori.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1