Nuorisotilojen käyttösäännöt 26.1.2015

1 §
Nuorisotilat, joissa nuorisopalvelut järjestää toimintaa ja myöntää käyttövuoroja, ovat tarkoitetut pääasiallisesti nuorisotoimintaan alle 18-vuotiaiden kokoontumispaikoiksi. Tilaa käytettäessä on paikalla oltava tilavarauksen yhteydessä nimetty käyttövuorosta vastaava täysi-ikäinen henkilö.

2 § 
Toiminnan ja käyttäytymisen tiloissa on oltava asiallista. Toiminta ei saa loukata tai syrjiä ketään.

3 §
Alkoholin ja muiden päihdyttävien aineiden käyttö ja hallussapito nuorisotiloissa ja sen välittömässä läheisyydessä on kaikilta tilojen käyttäjiltä kielletty.

4 §
Tupakointi ja tupakkatuotteiden käsittely on kaikilta tilojen käyttäjiltä kielletty nuorisotiloissa, niiden piha-alueilla ja välittömässä läheisyydessä.

5 §
Energiajuomien juominen ja hallussapito on kaikilta tilojen käyttäjiltä kielletty nuorisotiloissa.

6 §
Tilan käyttäjä ja vuokraaja huolehtii, että paikat jäävät siistiin kuntoon käytön jälkeen. Tilan käyttäjä ja vuokraaja vastaa kaikista irtaimistolle ja kiinteistölle aiheutetuista vahingoista.

Käyttövuoron aikana tapahtuneet vahingot korvaa käyttäjä. Käyttäjä vastaa kaikista vahingoista joita henkilökunta, esiintyjät tai osanottajat aiheuttavat kiinteistölle tai sen irtaimistolle. Käyttäjä sitoutuu myös siihen, ettei hän käytä tiloja mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka on kielletty Suomen lainsäädännössä tai on hyvien tapojen vastaista.

7 §
Nuorisopalvelut ei vastaa tiloissa olevista käyttäjän omista esineistä.

8 §
Mikäli tila tai sen irtaimisto kärsii vahinkoja, on niistä sekä muista tarpeellisista korjauksista ja puutteista välittömästi tehtävä ilmoitus tilan nuoriso-ohjaajalle.

9 §
Nuorisotilan käytöstä ja järjestyksestä vastaavalle toimenhaltijalla (nuoriso-ohjaaja) on oikeus määrätä henkilölle, yhdistykselle, yhteisölle tai tilojen muille käyttäjille joko pysyvä tai tilapäinen nuorisotalon/-tilan käyttökielto, mikäli tilan käyttäjä ei noudata nuorisotilojen järjestyssääntöjä tai muuten toiminnallaan häiritsee talon muuta käyttöä ja toistuvista varoituksista huolimatta jatkaa sääntöjen rikkomista tai häiritsevää toimintaansa.

10 §
Nuorisotoimenjohtaja päättää yksikön toimitilojen käytöstä ja aukioloajoista vahvistettujen perusteiden mukaisesti.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 1 Kyllä 2 Ei 1