Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma

Riihimäen kaupungin erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 2017-2020 on laadittu vuonna 2016 yhteistyössä:

 • Fyysistä aktiivisuutta edistävien työryhmien ja yhteistyötahojen kanssa
 • Erityisliikunnanohjaajan tekemien havaintojen ja kyselyiden pohjalta
 • Valtakunnallisten ja voimassaolevien kehittämissuosituksien pohjalta

Suunnitelmassa on huomioitu myös:

 • Vuonna 2016 tehty liikuntapalvelututkimus
 • Riihimäen, Hausjärven ja Lopen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014–2018
 • Riihimäen seudun vammaispoliittinen ohjelma 2015–2020
 • Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset 2016–2021
 • Liikunta- ja mielenterveysalan kehittämissuositukset 2015
 • MUUTOSTA LIIKKEELLÄ! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020

Tavoitteena on Riihimäen erityisliikuntapalveluiden kehittyminen, asiakkaiden aktivoiminen ja toiminnan laajentuminen koko kaupungin alueella ja myös muiden toimijoiden keskuudessa.

 • Erityisliikunnan näkyväksi tekeminen ja tasa-arvon edistäminen ja huomiointi tapahtumissa
 • Liikuntaolosuhteet palvelevat jokaista liikkujaa, ovat liikkumaan aktivoivia, turvallisia ja esteettömiä
 • Liikunnan nostaminen keskeiseksi osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä
 • Kaikenikäiset ovat fyysisesti aktiivisempia ja harrastavat liikuntaa
 • Liikkumattomia vähemmän
 • Suositukset täyttäviä enemmän

Suunnitelma tukee erityisliikunnan suunnittelua, kehittämistä ja toteutusta.

Suunnitelmaan pääset tästä: ERITYISLIIKUNNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2017-2020


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0