Liikunta- ja hyvinvointikeskuksen toimenpideohjelma 2017 – 2024

Liikuntapalveluille laaditun toimenpideohjelman (2017-2024) päätavoitteena on, että kaikilla kaupungin toimialoilla tehdään terveyttä edistäviä päätöksiä ja tukitoimia, joilla on terveydellisiä tavoitteita. Toimenpideohjelma toimii yhtenä kaupungin strategiaa tukevana asiakirjana ja toimenpideohjelmaa päivitetään valtuustokausittain.

Liikuntapalveluiden vuosien 2017-2020 tulevat kehittämistavoitteet liittyivät sähköisten palvelujen ja teknologian hyödyntämiseen, liikunnanohjauksen profiilinmuutokseen sekä entistä vahvempaan poikkihallinnolliseen yhteistyöhön. Liikunta- ja hyvinvointikeskuksen tärkein tehtävä on tarjota monipuoliset puitteet liikunnan harrastamiseen, erityisesti liian vähän tai ei lainkaan liikkuvien kuntalaisten aktivointi sekä eriarvoisuuden (mm. fyysinen, taloudellinen tai kulttuurinen) ehkäiseminen.

Liikunnan toimenpideohjelman painopistealueita vuosille 2017-2020 olivat kokonaisuudessaan:

  • lapsi- ja nuorisoliikunta,
  • terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien aikuisten liikunta,
  • yhteistyö eri toimijoiden kanssa,
  • liikuntayhdistysten/kansalaistoiminnan tukeminen,
  • liikuntapaikkojen peruskunnostus,
  • eriarvoisuuden ehkäiseminen sekä
  • viestinnän tehostaminen.

Toimintakaudella pyritään toteuttamaan projekteja, joissa huomioidaan erityisesti lapset ja nuoret, terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat kuntalaiset, erityistoimia vaativat väestöryhmät sekä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen.

Liikuntapalveluiden toimenpideohjelma kokonaisuudessaan.

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 3 Kyllä 1 Ei 3