Liikkujan viikko kiinnittää huomiota liikkumisvalintoihin

Liikkujan viikkoa vietetään Riihimäellä 16.9.-22.9.2018. Liikkujan viikolla kannustetaan ihmisiä pohtimaan omia liikkumisvalintoja ja niiden vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kestävä liikkuminen tuottaa taloudellisia hyötyjä yksilölle, yhteiskunnalle ja yrityksille. Kestävä liikkuminen edistää hyvinvointia ja terveyttä sekä vähentää ruuhkia ja ruuhkissa kuluvaa aikaa, ilmansaasteita, melua ja julkisen tilan kulutusta.

 

Riihimäellä kestävä liikkuminen on helppoa

Riihimäkeläiset ovat kestävän liikkumisen näkökulmasta hyvässä asemassa. Riihimäki on hyvin tiivis kaupunki, jossa yli 90 % asukkaista asuu keskustapalveluiden alueella alle kolmen kilometrin etäisyydellä rautatieasemasta. Rautatie mahdollistaa ympäristöystävällisen raideliikenteen käyttämisen. Suurimmalle osalle kaupunkilaisista palvelut ovat siis helposti saavutettavissa kävellen, pyöräillen tai bussilla.

 

Kouluun ja töihin pyöräillen ja kävellen

Vaikka kävelyn ja pyöräilyn terveys- ja hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomat, käytetään Suomessa nykyisin entistä useammin henkilöautoa myös lyhyillä 1-3 kilometrin matkoilla. Tällaiset matkat soveltuisivat hyvin kävelyyn ja pyöräilyyn.

Säännöllinen työmatkaliikunta esimerkiksi reippaasti kävellen tai pyöräillen kohottaa kuntoa ja parantaa terveyttä. Terveysliikuntasuositus kestävyysliikunnan osaltakin täyttyy helposti työmatkaliikunnalla. Koulumatkapyöräily puolestaan on oivallista arkiliikuntaa lapsille. Koulumatkaliikunnalla on myös merkittävä vaikutus vireystilaan ja oppimiseen.

 

Visual09Visual05Visual10

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0