Suunnitellut toimenpiteet:

 1. Ikäihmisten liikuntaraadin järjestäminen
 2. Liikunnanohjaajien kouluttaminen
 3. Ikäihmisten liikkumiskyvyn testaus
 4. Toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (+75 v.) kuntosaliryhmien järjestäminen
 5. Ohjatun ulkoliikunnan järjestäminen
 6. Vertaisohjaajien kouluttaminen (yhdistysten sekä taloyhtiöiden vertaisohjaajien erikseen)

Toteutuneet toimenpiteet:

1. Liikuntaraati

 • Järjestimme ikäihmisten liikuntaraadin 28.4.2017 klo 10.00-13.00 Uramon koulun auditoriossa. Paikalla oli yhteensä noin 30 henkilöä. Paikalla olleet yhdistykset ja tahot: Riihimäen Seudun Näkövammaiset ry, Riihimäen Seudun Invalidit RINVA ry, VR eläkeläiset VREL ry, Riihimäen seudun senioriopettajat RISSO ry, Riihimäen voimistelu ja liikunta RIVOLI ry, Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry, Peltosaari-seura, Kotokartanosäätiö, kaupunginvaltuutettu Erja Hirviniemi, katu- ja puistoyksikön liikennesuunnittelija Anna-Maija Jämsen, koti- ja vanhuspalveluiden toiminnanohjaaja Hannele Mäki, liikuntapalveluiden vs. liikuntapäällikkö Teija Nevalainen, terveysliikunnanohjaaja Sari Pekkala, erityisliikunnanohjaaja Taru Mikkonen
 • Jotta heikkokuntoiset saataisiin mukaan liikuntatoimintaan tulisi heidät ikääntyvien mukaan hakea kotoa ja myös kotihoidon, terveyskeskuksen ja sairaalan tulisi korostaa liikunnan merkitystä
 • Raadin aiheet olivat:
  • keskustelun aloitus kiitoksilla
   • Seniorikortti ja liikuntapalveluiden liikuntaryhmät yli 65 vuotiaille saivat kiitosta
  • tiedonsaanti liikunta-asioista/ liikuntaneuvonta
   • toivottiin jalkautettavan eri toimipisteille (huomio: tätä on tehty mm. kirjastossa, Virsussa ja tk:ssa). Voisi kokeilla esim. kouluissa iltapäivisin kouluajan päättymisen jälkeen (läheinen sijainti kuntalaisen näkökulmasta)
  • ohjattu liikunta sisätiloissa
  • ulkoilu ja liikkumisympäristöt (omatoiminen liikunta)
  • muut asiat

”Kiitos, että haluatte kysellä meiltä käyttäjiltä. Hyvä tilaisuus, enempi olisi saanut olla osanottajia. Kiitos järjestäjille.”

”Olen kiinnostunut kuulemaan jatkossakin liikuntaraadeista.”

 

IKÄIHMISTEN LIIKUNTARAATI 11.4.2018

Ikäihmisten liikuntaraati kokoontui 11.4.2018 kansalaisopistolla miettimään erilaisia kysymyksiä liittyen ikääntyneiden liikuntaan. Paikalla oli yli 80 kuntalaista.

Tilaisuuden avauspuheenvuoron piti kunnanjohtaja Sami Sulkko. Pienen liikuntatuokion jälkeen jakauduttiin pienempiin ryhmiin, joissa Café Learning-menetelmällä käsiteltiin erilaisia ikäihmisten liikuntaan liittyviä kysymyksiä. Tavoitteena oli löytää myös ratkaisuja mahdollisiin esille tuleviin ongelmiin tai puutoksiin. Vastausta vailla jääneiden ongelmien osalta eri kunnan tahot vastasivat mahdollisuuksien mukaan. Nämä vastaukset löytyvät tekstistä kursivoidulla tekstillä.

 

MIKÄ KANNUSTAA SINUA AKTIIVISEEN ARKEEN?
Suurimpana kannustimena nähtiin oman hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja ylläpito. Liikunta koetaan tässä erittäin tärkeäksi välineeksi.

Tarvitaan myönteinen asenne, taloudellinen mahdollisuus (esim. seniorikortti, joka on voimassa kaikkialla, jossa tarjotaan liikuntapalveluja ikääntyneille) sekä fyysinen mahdollisuus. Korostettiin helposti saavutettavia liikuntaryhmiä ja -paikkoja. Etäisyydet eivät näin ollen voi olla pitkiä ja puitteet (liikuntapaikan esteettömyys ja katujen kunto liikuntapaikalle kuljettaessa) on oltava kunnossa.

 

VASTAUKSIA:

Lähiliikuntaa mahdollistavat mm. taloyhtiöiden vertaisohjaajien ohjaamat liikuntaryhmät.

Toiveet katujen kunnossapidosta, levähdyspaikoista jne. välitetty eteenpäin katu- ja puistoyksikköön.

 

MITÄ TUKEA TARVITAAN AKTIIVISEEN ARKEEN?

 

Pysyvän ryhmän nähtiin kannustavan liikkumaan. Oma laiskuus koettiin yhtenä merkittävän passivoivana tekijänä.

Ehdotettiin kuntosaleille omia vuoroja ikäihmisille. Liikuntasuorituspaikkojen toivottiin olevan helposti saavutettavissa. Nähtiin tärkeänä myös mm. maauimalan olevan koko kesän auki.

Kaupungin omaa infotaulua toivottiin Graniitin aukiolle ja kauppakeskus Atomiin. Liikennevaloihin kaivattiin merkkiäänen lisäksi myös tärinäilmaisinta kädelle. Jalankulkuväylillä oleville tietyömaille ehdotettiin myös merkkiääntä.

VASTAUKSIA:

Puistonkulman Kuntokulma on ikääntyneiden oma kuntosali. Liikuntapalveluilla  on +75v ohjattuja kuntosaliryhmiä ja
kansalaisopistolla on +65v ohjatut kuntosaliryhmät aloittaville ja jo kuntosalilla harjoitelleille.

 

Maauimalan kesän lyhennetyn aukiolon taustalla on kaupungin talous. Aukioloajan lyhennyksillä saadaan sovitettua uimalan aukiolo yhden työvuoron sisälle.

Kaupunki on asentanut infotaulut asiakaspalvelupiste Tietotupaan (Matkakeskus 1. krs katutaso, Eteläinen Asemakatu 2) ja kauppakeskus Atomin aulaan yleisö wc:n edustalle (Etelän Viertotie 2).

Myös molemmista Puistonkulman senioripuistoissa (Kulmalan senioripuisto ja Suokylän senioripuisto) on infotaulut, joissa tietoa senioreille suunnatusta ohjelmasta.

 

MITÄ ONGELMIA ON LIIKKUMISYMPÄRISTÖSSÄ ULKONA?

Liikuntapaikkojen saavutettavuus koettiin yhdeksi isoksi kysymykseksi. Niiden tulisi olla lähellä kotia tai helposti saavutettavissa. Kuljetusongelmia on, julkisen liikenteen toivottiin tukevan liikkumista enemmän.

 

VASTAUKSIA:

Palvelulinja voi ottaa kyytiin tai jättää kyydistä muuallakin kuin pysäkeillä (jos on turvallista pysähtyä). Palvelulinja voi poiketa hieman reitiltään hakemaan esimerkiksi kotipihasta. Se voi poiketa myös viemään esimerkiksi uimahallille tai kotipihaan (kuljettajalta pyytämällä). Auton voi tilata numerosta 040 753 8041.
Palvelulinjan käytön opastusta Maarit Lindholm-Teräväinen p. 019 758 4362 maarit.lindholm-teravainen@riihimaki.fi.

 

MIKÄ ESTÄÄ KOTOA ULOS LÄHTEMISEN?

Tärkeimmäksi ulos lähtemisen esteeksi koettiin seuran puute. Henkilö tarvitsee kenties apua ulos lähtemisessä/ulkona liikkumisessa tai ei tule lähdettyä yksin liikkeelle.

Uskottiin myös, että hyvä porukka lisää liikuntaa, liikkujien yhteen saattamiseksi ehdotettiin palstaa mihin voisi ilmoittaa nimensä jos on liikuntaseuraa vailla.

VASTAUKSIA:

Tarjolla on monenlaisia yhteisiä tapahtumia esim. kimppakävelyitä (yhdistykset, Puistonkulma) tai tuolijumppaa (Virsussa torstaisin klo 14). Puistonkulma järjestää Kolmiopuistossa kesäjumppaa, kesäpelejä, molemmissa senioripuistoissa ohjattua kiertoharjoittelua sekä yhteislauluja Graniitin aukiolla.

 

MINKÄLAISIA LIIKUNTARYHMIÄ TARVITTAISIIN JA MIHIN?

Kaivattiin lisää miehille suunnattua liikuntaa.  Ehdotettiin koulujen liikuntasalien iltapäiväaikojen tehostamista koulujen päättymisen jälkeen ikäihmisten käyttöön.  Eri lajeja tuli esille, joita olisi mukava harrastaa: palloilulajeja, Lavis®, Golf-rataakin haaveillaan Riihimäelle. Ulkoliikuntaa toivottiin myös ikäihmisille soveltuvin lajein: sauvakävely, frisbee-golf, kävelysuunnistus, luontoretkiä sekä pyöräretkiä.

Ryhmässä mietittiin mitkä, eri tahot liikuntaa voisivat järjestää. Esille nousivat liikuntapalvelut, kansalaisopisto, yhdistykset ja vapaaehtoiset.

Pohdittiin miten vapaaehtoisia saataisiin lisää ohjaamaan liikuntaryhmiä.  Ehdotuksia olivat palkitseminen eri tavoin sekä vapaaehtoisten kouluttaminen. Uusien osallistujien houkuttelemiseksi nähtiin hyvänä tapana kaverin mukaan ottaminen, kannustaminen, ryhmistä tiedottaminen, palvelulinjan kehittäminen vastaamaan ohjattujen ryhmien sijaintia / aikatauluja.

 

VASTAUKSIA:

Kansalaisopistolla on viisi pelkästään miehille suunnattua liikuntaryhmää.

Kansalaisopisto järjestää syksyllä 2018 2 Lavis®-kurssia, jotka toteutetaan päiväsaikaan, lisätietoja Riihimäen kansalaisopiston esitteestä.
Liikuntapalveluilla on Zumba® Gold ja Zumb® Gold tuoli-jumppaa sekä kesällä että syyskaudella, lisätiedot erityisliikunnanohjaaja Pia Mäensivu p. 019 758 4740, pia.maensivu(at)riihimaki.fi.

Liikuntapalvelut järjestää ohjattua maksutonta sauvakävelyä kesällä 6.6.-15.8.2018 keskiviikkoisin klo 16.30-17.15, lähtö uimalan pääoven edestä.

Puistonkulma järjestää ohjattuja kimppakävelyryhmiä ja on halukas niitä lisäämään tarvittaessa.

Koulujen vuorovaraukset on päätetty maaliskuussa seuraavalle kaudelle 2018 syksy – 2019 kevät. Joitain hajavuoroja saattaa vielä löytyä. Ohjatun ryhmän järjestäminen koulun tiloissa on mahdollista, liikuntapalvelut selvittelee iltapäivätoiminnan mahdollista toteuttamista.

Myös yhdistyksillä monipuolista liikuntatarjontaa.

Liikuntapalvelut järjestää kaksi kertaa vuodessa yhdistysten vesiliikuntaa ohjaaville vertaisohjaajille maksutonta koulutusta. Lisätiedot erityisliikunnanohjaaja Pia Mäensivu p. 019 758 4740, pia.maensivu(at)riihimaki.fi

Puistonkulma järjestää kaikille vertaisohjaajille avointa toimintaa kerran kuussa.

Palvelulinjalta pyydetty kaksi lisälinjaa vastaamaan liikuntapalveluiden heikkokuntoisten ryhmien kokoontumisia uimalalla, asiasta ei ole vielä päätöstä.

 

MITÄ PUUTTEITA ON LIIKUNTA ON MAHDOLLISUUKSIEN TIEDONSAANNISSA?

Hankaluutena koettiin nettisivujen päivittäminen, mahdollisista muutoksista haluttiin tieto mahdollisimman pian. Osalla ikäihmisiä ei ole myöskään mahdollisuutta katsoa nettisivuilta tietoja. Nettisivujen toivottiin muuttuvan helppokäyttöisemmiksi. Mikäli ikäihmisten liikuntamahdollisuudet olisivat kaikki koottuna yhteen paikkaan, ne olisi helpompaa löytää. Lehteen tieto tulee harvemmin, eikä siinä voida ilmoittaa välittömästi muutoksista. Lehteen kaivattiin ajankohtaisempaa tietoa, kenties oma palsta eläkeläisille, jossa liikuntatarjonnasta voisi ilmoittaa. Huomiota sai myös oma aktiivisuus, itsekin on hyvä etsiä tietoa.

 

VASTAUKSIA:

Infotauluilta kaupungin eri puolilta löytyy tietoa: koostettua senioreille suunnattua ohjelmaa löytyy erityisesti Puistonkulman senioripuistojen info-tauluilta.

Kaikki toimijat sitoutuvat päivittämään nettisivujaan ja tarkistamaan selkeyttä.

 

2. Liikunnanohjaajien kouluttaminen

 • Terveysliikunnanohjaaja Sari Pekkala, erityisliikunnanohjaaja Taru Mikkonen ja terveyskeskuksen kotihoidon fysioterapeutti Sirpa Penttinen kävivät 3.-5.5.2017 Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen Voima- ja tasapainoharjoittelun kouluttajakoulutuksen ja jatkavat päivitetyin tieto-taidoin liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisten sekä iäkkäiden vertaisohjaajien kouluttamista Riihimäellä. Koulutuksessa syvennettiin tietoja ja taitoja iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelusta sekä sen vaikutuksesta liikkumiskykyyn.
 • Sari Pekkala, Taru Mikkonen ja Kotokartanosäätiön liikunnanohjaaja Tanja Viitamäki kävivät 23.5.2017 Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi Hyvät käytännöt -koulutuksessa ja jalkauttavat näitä käytäntöjä (iäkkään ääni kuuluviin liikuntaraadissa, tehoharjoittelulla voimaa arkeen kuntosalilta, testauksella laatua liikuntaan, vertaisohjaaja kannustaa liikkeelle, ulkoilusta elinvoimaa) työssään.
 • Tanja Viitamäki, vanhusten päivätoiminnan lähihoitaja Sonja Pääkkö sekä Riihikodin fysioterapeutti Piia Elovaara tulevat käymään 14.9.2017 Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutuksen. Koulutuksessa opitaan kouluttamaan vapaaehtois- ja vertaisvetäjiä kotona asuvien iäkkäiden ulkona liikkumisen tueksi.

 

3. Ikäihmisten liikkumiskyvyn testaus

 • Ikäihmisten liikkumiskyvyn testausta viikottain Kotokartanosäätiön puolesta

 

4. Toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (+75 v.) kuntosaliryhmien järjestäminen

 • +75v kuntosaliryhmä perustettu, syksyllä 2018 aloittaa 2 ryhmää

 

5. Ohjatun ulkoliikunnan järjestäminen

 • Kotokartanosäätiö järjestää useita kertoja viikossa ohjattua ulkoliikuntaa (kävelylenkkejä, ulkopelejä sekä ohjattua kuntoilua senioripuistossa)

 

6. Vertaisohjaajien kouluttaminen (yhdistysten sekä taloyhtiöiden vertaisohjaajien erikseen)

 • Keväällä 2018 järjestettiin sekä yhdistysten, että taloyhtioiden vertaisohjaajille koulutuspäivä

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0