Riihimäki jatkaa ikäihmisten terveysliikunnan kärkikuntana 2018

Riihimäki ilmoittautui mukaan Ikäinstituutin koordinoimaan kärkihankkeeseen Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi. Tavoitteena on ottaa pysyvään käyttöön ikäihmisten (75+) terveysliikunnan hyviä käytäntöjä poikkihallinnollisella yhteistyöllä.

Tavoitteena terveyserojen kaventaminen

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -työ kohdennetaan kotona asuviin iäkkäisiin, jotka eivät vielä ole hoivapalvelujen piirissä, mutta joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia sekä heikompi sosioekonominen asema.

Ikäinstituutti on kehittänyt jo kymmenen vuotta yhteistyössä järjestöjen ja kuntien kanssa hyviä toimintatapoja iäkkäiden liikuntaharjoitteluun. Kärkihanke Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi tarjoaa kärkikunniksi ilmoittautuneille kunnille maksuttomia alueseminaareja ja -tapaamisia, kouluttajakoulutuksia ja innostavan oppimisverkoston. Kaksivuotista hallituksen terveyden edistämisen kärkihanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriön Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projekti #hyvätervearki.

Lisätietoa www.ikainstituutti.fi/karkihanke.

Lisätietoja:

Pia Mäensivu
erityisliikunnanohjaaja
019 758 4740
040 330 4740
Salpausseläntie 16

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0