Riihimäki ikäihmisten terveysliikunnan kärkikuntana 2017-2018

Riihimäki on ollut mukana Ikäinstituutin koordinoimassa kärkihankkeessa: Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi. Tavoitteena hankkeella oli ottaa pysyvään käyttöön ikäihmisten (75+) terveysliikunnan hyviä käytäntöjä poikkihallinnollisella yhteistyöllä. Hankkeen myötä Riihimäellä on lisätty mm. ikääntyneiden voimaharjoitteluryhmiä ja keväisin on järjestetty ikäihmisten liikuntaraati.

Tavoitteena terveyserojen kaventaminen

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -työ kohdennettiin kotona asuviin iäkkäisiin, jotka eivät vielä ole hoivapalvelujen piirissä, mutta joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia sekä heikompi sosioekonominen asema.

Ikäinstituutti on kehittänyt jo kymmenen vuotta yhteistyössä järjestöjen ja kuntien kanssa hyviä toimintatapoja iäkkäiden liikuntaharjoitteluun. Kärkihanke Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi tarjoaa kärkikunniksi ilmoittautuneille kunnille maksuttomia alueseminaareja ja -tapaamisia, kouluttajakoulutuksia ja innostavan oppimisverkoston. Kaksivuotista hallituksen terveyden edistämisen kärkihanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriön Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projekti #hyvätervearki.

Lisätietoa Ikäinstituutin sivuilta.

Ikäihmisten liikuntaraati

Voimaa Vanhuuteen -hankkeen myötä Riihimäellä on järjestetty keväisin ikäihmisten kuulemistilaisuus, jossa on keskusteltu ajankohtaisista liikunta-aiheista.

Ikäihmisten liikuntaraati 10.4.2019. Lue yhteenveto: Ikäihmisten liikuntaraati 2019 

Ikäihmisten liikuntaraati 11.4.2018. Lue yhteenveto: Ikäihmisten liikuntaraati 2018

Ikäihmisten liikuntaraati 28.4.2017. Lue yhteenveto: Ikäihmisten liikuntaraati 2017

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0