Vireä Riihimäki -hanke

Vireä Riihimäki on vuosille 2018-2019 suunniteltu hanke, jonka ensimmäiselle toimintavuodelle on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) avustus. Avustusta voi hakea ja saada yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Hankkeessa kohdistetaan terveyttä edistäviä toimenpiteitä lapsille, nuorille, perheille sekä liian vähän liikkuville kuntalaisille.

Hankkeessa toteutetaan Riihimäen liikuntapalveluiden toimenpideohjelmaa 2017 – 2024 (ohjelmaan voi tutustua tästä), Riihimäen kuntastrategiaa sekä tuetaan uuden liikuntalain ja Muutosta liikkeellä! -linjausten toimeenpanoa.

Hankkeen tavoitteet

Vireä Riihimäki -hankkeen tavoitteena on luoda toimivia yhteistyömalleja ja -toteutuksia sekä helpottamaan kuntalaisia omaksumaan liikunnallinen elämäntapa. Tavoitteet voi nähdä neljänä eri osa-alueena:

  1. terveyttä edistävien toimenpiteiden kohdistaminen lapsiin, nuoriin sekä perheille
  2. yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen niiden toimijoiden kanssa, jotka toimivat lasten, nuorten ja perheiden terveyden edistämisessä
  3. terveyttä edistävien toimenpiteiden kohdistaminen liian vähän liikkuviin aikuisiin
  4. yhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen niiden toimijoiden kanssa, jotka toimivat liian vähän liikkuvien aikuisten terveyden edistämisessä

Tutustu hankkeen toimenpiteisiin tarkemmin vasemmassa reunassa olevien alasivujen kautta.

Yhteystiedot

Sari Pekkala
projektikoordinaattori
050 435 9993
Vireä Riihimäki -hanke

sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0