Liikkuva Riihimäki -hanke

Liikkuva Riihimäki on vuosille 2020-2022 suunniteltu hanke, jonka ensimmäiselle toimintavuodelle on saatu aluehallintoviraston veikkausvoittovaroista myönnetty valtionavustus. Avustusta voi hakea ja saada yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Hankkeessa kohdistetaan terveyttä edistäviä toimenpiteitä lapsiperheille, työikäisille sekä liian vähän liikkuville kuntalaisille kaksisuuntainen kotoutuminen huomioiden.

Hankkeessa toteutetaan Riihimäen liikunta- ja hyvinvointikeskuksen toimenpideohjelmaa 2017 – 2024 (ohjelmaan voi tutustua tästä) ja valtion liikuntapoliittista selontekoa sekä tuetaan uuden liikuntalain ja Muutosta liikkeellä! -linjausten toimeenpanoa.

Hankkeen tavoitteet

Liikkuva Riihimäki -hankkeen tarkoituksena on pilotoida hyvinvointipolkua ja toimintarakenteita, jotka tukevat sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevien kuntalaisten aktivoimista liikunnallisempaan elämäntapaan ja terveyden edistämiseen. Huomiota kiinnitetään kohderyhmän sisällä erityisesti vähän liikkuviin. Hankkeen päätavoitteet ovat seuraavat:

  1. sosioekonomisesti heikommassa asemassa olevien terveyttä edistävä hyvinvointi- ja liikuntapolku: mallin pilotoiminen Riihimäellä (sis. liikuntaneuvonta, liikuntapalvelutarjonta)
  2. toimintatapojen ja -rakenteiden pilotoiminen inkluusiota ja liikunnallisempaa elämäntapaa tukevaksi (yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset toiminnat, liikuntavälinelainaamo poikkihallinnollisena yhteistyönä, vastuullisen toiminnan luominen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kuten liikuntavaunutoiminnan kehittäminen, kohderyhmän ja yhteistyötahojen osallistaminen toiminnan suunnittelussa)

Hankesuunnitelman toimenpiteitä ja tavoitteita aseteltaessa on pyritty selkeyteen ja tavoitteiden toteutumisen realistisuuteen.

Yhteystiedot

Projektikoordinaattori Jenna Harainen p. 050 562 8548

Projektikoordinaattori Sari Pekkala p. 050 435 9993

sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0