Hankkeen tavoitteena on eri toimijoiden välisten yhdyspintojen löytäminen ja vahvistaminen, sekä lasten hyvinvointia tukevien toimintojen tehostaminen. Toimintaa toteutetaan koko koulun hyvinvointijohtamisen kehittämiseksi ja koulun toimintakulttuurin muuttumiseksi entistä enemmän oppilaan hyvinvointia huomioivaksi, luonnollisesti koskien myös erityisen tuen piirissä olevia oppilaita.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0