Eloisa Riksu -hanke

Eloisa Riksu -hankkeen tavoitteena on luoda ja toisaalta vakiinnuttaa toiminta- ja yhteistyömalleja, tarjota eri kohderyhmiin soveltuvia liikuntapalveluita, lisätä liikuntaan osallistumista ja kannustaa omaehtoiseen elämänkaariliikuntaan. Hanke kuuluu Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnallisen elämäntavan paikallisten kehittämisavustusten piiriin.

Hankkeen näkyviä tomenpiteitä vuoden 2016 aikana ovat olleet:

  • Maksuttomat hyvinvointiluennot syyskaudella 2016
  • Työttömille suunnattu kuntopiirikurssi
  • Perheen yhteinen hyvinvointikurssi
  • Uudenlainen vesiliikuntakurssi (hydrocircuit) – käynnistyy tammikuussa 2017
  • Liikkujan viikon järjestäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
  • Erinäiset tapahtumat ja tempaukset
  • Poikkihallinnollisen yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden kanssa

Lisätietoja:

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0