Tommi Toija Eksynyt

Yhteiskuntataiteilijatoiminta

Yhteiskuntataiteilijatoiminta on Riihimäen kaupungin tuottama ainutlaatuinen taideasiantuntijapalvelu, jossa edistetään julkisen taiteen toteutusta osana kaavoitusta, suunnittelua ja rakentamista Riihimäellä ja Suomen kasvukäytäväalueella, Helsinki-Seinäjoki välillä.

Yhteiskuntataiteilija toimii usean kunnan yhteisenä taideasiantuntijana. Yhteiskuntataiteilijatoiminnassa työskentelevät kuntatyöntekijät tekevät julkisen taiteen asiantuntijatyötä eri paikkakuntien kaavoitus- ja rakentamishankkeissa. Käytännön työ kunnissa ja kaupungeissa on julkisen taiteen hankkeiden suunnittelua ja koordinoimista osana rakentamista. Työtä tehdään osana monialaisia taidetyöryhmiä, jotka koostuvat kuntien eri toimialojen edustajista.

 

Enemmän julkista taidetta!

Yhteiskuntataiteilijatoiminta auttaa kuntia ja kaupunkeja toteuttamaan pysyviä ja tilapäisiä taideteoksia ja -tapahtumia rakennusten sisä- ja ulkotiloihin, puistoihin, aukioille, asemaympäristöihin, liikenneympäristöihin ja muihin julkisiin tiloihin. Yhteiskuntataiteilijatoiminta on mukana luomassa laadukkaampaa, vetovoimaisempaa ja elinvoimaisempaa rakennettua ympäristöä, jossa taide on kaikkien saavutettavissa.

 

Taideasiantuntijapalvelua yli kuntarajojen

Yhteiskuntataiteilijatoiminta räätälöi palvelut yksilöllisesti jokaisen kunnan tai kaupungin tarpeisiin ja erityistavoitteisiin sopiviksi. Näin kunnat saavat kaavoitus- ja rakennusprosesseihinsa julkisen taiteen osaamista juuri sellaisiin hankkeisiin ja sellaiselle aikavälille kuin sitä tarvitsevat.

 

Kuntien välinen yhteistyö

Riihimäen kaupunki on isännöinyt Yhteiskuntataiteilijatoimintaa vuodesta 2015 alkaen. Tähän mennessä yhteistoiminnassa on ollut mukana kasvukäytävältä yhteensä 13 kaupunkia, kuntaa tai organisaatiota: Riihimäen kaupunki, Akaan kaupunki, Hämeenlinnan Eteläranta Oy, Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan Pysäköinti Oy, Kangasalan kunta, Kangasalan Parkki oy, Linnan Kehitys Oy, Pälkäneen kunta, Sipoon kunta, Vesilahden kunta, Seinäjoen kaupunki sekä Väylävirasto.

 

Yhteistyöllä kunnan resursseja on mahdollista jakaa fiksummin

Usean kunnan kesken jaettu asiantuntijatyö on keskisuurille ja pienille kaupungeille kevyt tapa tuottaa palveluita ja suunnittelua asukkaittensa tarpeisiin. Riihimäen kaupunki vastaa toiminnan ylläpitämisestä, solmii yhteistyösopimukset ja välittää taideasiantuntijapalvelua muille kunnille. Toimintaan osallistuvat kunnat tai kaupungit jakavat julkisen taiteen asiantuntijoiden työn kustannukset. Näin kunnat voivat toteuttaa erityisosaamista vaativia taidehankkeita paikkakunnilla, joihin ei ole mahdollista palkata omaa työntekijää.

 

Yhteistoimintakunnissa edistetyt taidehankkeet vuodesta 2015 alkaen:

Riihimäki:

2019 Uusien taidehankintojen koordinointi Uramon koulun uudisrakennukseen sekä Kulmalan puistokadun ja Etelän Viertotien kiertoliittymään sekä Riihimäen kaupungin julkisen taiteen toimintaperiaatteiden laatiminen.

2018 Tommi Toijan taideteoksen koordinointi Riihimäen keskustan kiertoliittymään.

2017 Arolammin eritasoliittymään sijoitettavan taideteoksen ideointi sekä hevosenhännistä tehty installaatio Lasitehtaalle.

Hämeenlinna:

2019- Julkisen taiteen koordinointi- ja kehittämistyö Asemanrannan alueelle Asemanrannan taideohjelmaan pohjautuen.

2015-2019 Kaksi asemanseutua -taidekonsepti Asemanrannan ja Iittalan seisakkeen alueille, Engelinrannan taidehankkeiden edistämistyö, Iittalan taideasema-konsepti, Asemanrannan pysäköintitalon taidehankkeen koordinointi, Asemanrannan taideohjelma ja julkisen taiteen rahoitusmallin kehittäminen alueelle sekä Asemanrannan yleinen taidekilpailu.

Kangasala:

2018-2019 Taideteoshankintojen koordinointi Kangasalan uuteen pysäköintitaloon. Kangasalan ympäristö- ja taideohjelman laatiminen.

2015 Torialueen taideteoksien edistäminen torin yleissuunnitelman osana.

Sipoo:

2016- Nikkilässä taidetyöryhmän toimintaan osallistuminen sekä taideasiantuntijatyön kehittäminen.

Seinäjoki:

2017- Seinäjoen asemanseudun taideohjelma ja uusien julkisen taiteen rahoitusmallien käyttöönoton edistäminen Seinäjoen asemanseudulla ja keskusta-alueella.

Väylävirasto:

2017-2019 Raportti julkisen taiteen mahdollisuuksista Suomen kasvukäytäväalueen asemaympäristöissä sekä taideteospaikkojen ja -kohteiden kartoittaminen asemaympäristöissä.

Akaa:

2017 Näkymä -ympäristötaidenäyttelyn kehittämistyö.

Pälkäne:

2015-2016 Kolme porttia -taidekonsepti Pälkäneen kuntakeskustaan.

Vesilahti:

2017 Kesolan risteysalueen taideteoshankkeen edistäminen.

 

Taide käyttöön -hanke

Yhteiskuntataiteilijatoiminnan päärahoittaja oli vuosina 2015-2018 Opetus- ja kulttuuriministeriö. Toiminta jatkuu vuosina 2018-2020 osana Taide käyttöön ESR -hanketta, päärahoittajanaan Euroopan sosiaalirahasto. Taide käyttöön -hanketta hallinnoi Teollisuustaiteen Liitto Ornamo. Muita osatoteuttajia ovat  Rakennustietosäätiö RTS, Taideyliopisto, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy ja Frei Zimmer Oy.

Riihimäen hankkeessa jatketaan vuosina 2018-2020 Yhteiskuntataiteilijatoiminnan työtä Riihimäen kaupungin lisäksi Sipoossa, Seinäjoella, Hämeenlinnassa ja Kangasalla. Taide käyttöön -hankkeella on valtakunnallinen näkyvyys ja tiedotus, jonka myötä Riihimäen kaupunki edelleen vahvistaa asiantuntijaprofiiliaan kuntien julkisen taiteen toteuttamisessa.

Lue lisää hankkeesta Taide käyttöön -sivustolta.

Lue lisää Yhteiskuntataiteilijatoiminnan työstä vuosilta 2015-2018 oheisesta raportista: Yhteiskuntataiteilijatoiminta 2015-2018

 

Yhteystiedot

Jos haluat käynnistää taidehankkeen omassa kunnassasi ja olet kiinnostunut yhteistyöstä, ota yhteyttä!
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

Marjukka Korhonen
projektiasiantuntija, kuvanveistäjä
040 059 1045
Asiakassuhteet osallistujakunnissa ja kuntayhteistyössä tehtävien julkisen taiteen projektien konsultointityö.

Sonja Leppänen
projektikoordinaattori, FM
040 635 7150
Riihimäen Taide käyttöön -projektin koordinointi, viestintä, yhteydenpito sidosryhmiin, sisällöntuottaminen.

Anna Vesén
vt. kulttuuri- ja hyvinvointipäällikkö
019 758 4701
040 330 4701
Eteläinen Asemakatu 4, A-rappu, 2 krs, 11130 Riihimäki

Erja Väyrynen
ts. projektipäällikkö, FM
050 465 6996
Riihimäen Taide käyttöön -projektin johtaminen, kuntayhteistyössä tehtävien julkisen taiteen projektien johtaminen sekä konsultointi-, koulutus- ja asiantuntijatyö julkisen taiteen hankkeissa.

 

Kuvat: Sonja Leppänen ja Marjukka Korhonen

    


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0