Ajankohtaista

Taide käyttöön -hanke päättyy 31.10

Riihimäen kaupungin Taide käyttöön ESR-hanke päättyy lokakuun lopussa. Vuosina 2018–2020 toimineen hankkeen yhteistyökuntia ovat olleet Riihimäen kaupungin lisäksi Seinäjoen kaupunki, Kangasalan kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki ja Sipoon kunta. Hankkeessa on tuotu julkisen taiteen osaamista kunnallisiin taidehankkeisiin, tiivistetty merkittävästi eri toimialojen välistä yhteistyötä hallintorajat ylittävien taidetyöryhmien avulla sekä tuotu monipuolista taiteen tilaajaosaamista kuntien strategiseen päätöksentekoon. Hanketyössä on myös kehitetty taiteen hankinta- ja rahoitustapoja sekä luotu sujuvampia toimintamalleja julkisen taiteen yhdistämiseksi infrahankkeisiin. Lisäksi hanke on edistänyt taiteen välittäjäportaan ja taiteilijoiden työllistymistä sekä tuottanut julkisen taiteen koulutussisältöjä kuntien virkamiehille ja rakennusalalle. Taide käyttöön -hankkeen loppuraportti valmistuu loppuvuodesta 2020. Lisätietoa: www.taidekayttoon.fi

Tavoitteena on jatkaa julkisen taiteen asiantuntijatyötä ESR-hankekauden jälkeen uusista näkökulmista. Kaupunki on hakenut OKM:ltä uutta alueellista kehittämistehtävää, jonka toiminta-alueena on Kanta-Hämeen lisäksi pääkaupunkiseutua ympäröivät kunnat. Toteutuessaan tehtävän fokuksessa tulee olemaan mm. taiteilijoiden tiiviimpi osallistaminen kaupunkisuunnitteluun ja julkisen taiteen konseptointiin, kuntien välinen verkostoyhteistyö ja julkisen taiteen tilaajaosaamisen kehittäminen kunnissa. Päätös asiasta saadaan OKM:ltä loppuvuodesta.

Riihimäen kaupunki järjestää kutsukilpailun rautatieaseman alikulkukäytävään sijoittuvasta mediataideteoksesta

Riihimäellä avattiin 1. heinäkuuta kutsukilpailu mediataideteoksen toteuttamiseksi rautatieaseman alikulkuun. Kaupunki kutsuu viisi kuvataiteilijaa tai taiteilijaparia osallistumaan kilpailuun, jolla haetaan teosehdotusta peruskorjattavan alikulkutunnelin uudeksi julkiseksi taideteokseksi. Taiteilijat ovat Saara Ekström, Antti Tenetz, Charles Sandison sekä taiteilijaryhmät ic-98 sekä Pink Twins.

Tulevan taideteoksen toivotaan ilmentävän alueen identiteettiä, tuovan kaikuja alueen historiasta, kohottavan historiallisesti arvokkaan asemanseudun yleisilmettä ja viihtyisyyttä, parantavan paikan turvallisuuden tunnetta sekä tuovan elämyksellisyyttä eri käyttäjäryhmien päivittäiseen arkiympäristöön. Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt 40 000€ suuruisen erityisavustuksen kutsukilpailun järjestämiseen. Tavoitteena on toteuttaa korkeatasoista julkista taidetta ja tarjota uusia näkökulmia kaupunkitilaan. Kilpailuehdotukset tulee jättää 16.11.2020 mennessä.

Oravankadun kiertoliittymän taideteoksen toteuttajaksi valittiin Jussi Goman

Riihimäellä oli maalis-huhtikuussa käynnissä avoin taiteilijahaku, jossa etsittiin kuvataiteilijaa toteuttamaan taideteos tai teoskokonaisuus Oravankadun kiertoliittymään. Määräaikaan mennessä hakemuksia saatiin yhteensä 78 taiteilijalta. Korkeatasoisten hakemusten joukosta tekijäksi kohteeseen valittiin kuvataiteilija Jussi Goman. Goman on valmistunut Kuvataideakatemiasta taiteen maisteriksi vuonna 2008 ja pitänyt yksityis-, yhteis- ja ryhmänäyttelyitä sekä Suomessa että ulkomailla. Taidehanke käynnistettiin taiteilijan kanssa kesän 2020 aikana kohteeseen tutustumisella ja jatkuu syksyllä luonnostilauksella.

Riihimäki sai julkisen taiteen periaatteet

Riihimäen kaupunginhallitus hyväksyi kaupungille laaditut julkisen taiteen periaatteet istunnossaan 16. maaliskuuta 2020. Julkisen taiteen organisointi, hallinnointi ja hankinta toteutuu Riihimäellä tästä eteenpäin periaatteita noudattamalla. Riihimäen julkisen taiteen periaatteet

Yhteiskuntataiteilijatoiminta

Yhteiskuntataiteilijatoiminta on Riihimäen kaupungin tuottama ainutlaatuinen taideasiantuntijapalvelu, jossa edistetään julkisen taiteen toteutusta osana kaavoitusta, suunnittelua ja rakentamista Riihimäellä ja Suomen kasvukäytäväalueella, Helsinki-Seinäjoki välillä. Yhteiskuntataiteilija toimii alueella usean kunnan yhteisenä taideasiantuntijana.

Helmi Remeksen lasista puhallettu Sateen synty -teos Uramon koululla, Riihimäki, 2019.

Yhteiskuntataiteilijatoiminnassa työskentelevät kuntatyöntekijät tekevät julkisen taiteen asiantuntijatyötä osana kunnissa muodostettuja taidetyöryhmiä, jotka koostuvat projektikohtaisesti eri toimialojen edustajista ja kuntapäättäjistä. Käytännön työhön kuuluu julkisen taiteen hankkeiden suunnittelua ja koordinoimista osana erilaisia kaavoitus- ja rakentamishankkeita.

Enemmän julkista taidetta!

Yhteiskuntataiteilijatoiminta on mukana luomassa laadukkaampaa, vetovoimaisempaa ja elinvoimaisempaa rakennettua ympäristöä, jossa taide on kaikkien saavutettavissa.

Työllä autetaan kuntia ja kaupunkeja toteuttamaan pysyviä ja tilapäisiä taideteoksia ja -tapahtumia rakennusten sisä- ja ulkotiloihin, puistoihin, aukioille, asemaympäristöihin, liikenneympäristöihin ja muihin julkisiin tiloihin.

Riihimäelle on yhteistyössä kulttuuripalvelujen ja kaupunkitekniikan kanssa viime vuosina hankittu mm. Ola Kalninsin muraali (2016) rautatieaseman alikulkukäytävään, Tommi Toijan Eksynyt -veistos (2018) Keskuspuiston kiertoliittymään sekä Jaakko Pernun Crossroads (2019) Kulmalan puistokadun ja Etelän viertotien kiertoliittymään. Yhteiskuntataiteilijatoiminta oli vuonna 2019 mukana edistämässä myös Uramon koulun taidehankintaa, jossa kaupunki tilasi Helmi Remeksen Sateen synty -teoksen koulurakennukseen.

Tommi Toija Eksynyt
Tommi Toijan Eksynyt-veistoksen paljastustilaisuus Keskuspuiston kiertoliittymässä lokakuussa, Riihimäki 2018.

 

Taideasiantuntijapalvelua yli kuntarajojen

Yhteiskuntataiteilijatoiminta räätälöi taideasiantuntijapalvelut yksilöllisesti jokaisen kunnan tai kaupungin tarpeisiin ja erityistavoitteisiin sopiviksi. Näin kunnat saavat kaavoitus- ja rakennusprosesseihinsa julkisen taiteen osaamista juuri sellaisiin hankkeisiin ja sellaiselle aikavälille kuin sitä tarvitsevat.

Kuntien välinen yhteistyö

Riihimäen kaupunki on isännöinyt Yhteiskuntataiteilijatoimintaa vuodesta 2015 alkaen. Tähän mennessä yhteistoiminnassa on ollut mukana kasvukäytävältä yhteensä 13 kaupunkia, kuntaa tai organisaatiota: Riihimäen kaupunki, Akaan kaupunki, Hämeenlinnan Eteläranta Oy, Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan Pysäköinti Oy, Kangasalan kaupunki, Kangasalan Parkki Oy, Linnan Kehitys Oy, Pälkäneen kunta, Sipoon kunta, Vesilahden kunta, Seinäjoen kaupunki sekä Väylävirasto.

Yhteistyöllä kunnan resursseja on mahdollista jakaa fiksummin

Usean kunnan kesken jaettu asiantuntijatyö on keskisuurille ja pienille kaupungeille kevyt tapa tuottaa palveluita ja suunnittelua asukkaittensa tarpeisiin. Riihimäen kaupunki vastaa toiminnan ylläpitämisestä, solmii yhteistyösopimukset ja välittää taideasiantuntijapalvelua muille kunnille. Toimintaan osallistuvat kunnat tai kaupungit jakavat julkisen taiteen asiantuntijoiden työn kustannukset. Näin kunnat voivat toteuttaa erityisosaamista vaativia taidehankkeita paikkakunnilla, joihin ei ole mahdollista palkata omaa työntekijää.

 

Julkinen taideteos
Jaakko Pernun puinen Crossroads -teos julkistettiin 7.11.2019 Riihimäellä Kulmalan puistokadun ja Etelän viertotien kulmassa.
Yhteistoimintakunnissa edistetyt taidehankkeet vuodesta 2015 alkaen:

Riihimäki:

2020 Riihimäen kaupungille laaditut julkisen taiteen periaatteet. Taidehankinnan koordinointi Oravankadun kiertoliittymään. Asematunnelin kutsukilpailun järjestäminen.

2019 Uusien taidehankintojen koordinointi Uramon koulun uudisrakennukseen sekä Kulmalan puistokadun ja Etelän Viertotien kiertoliittymään sekä Riihimäen kaupungin julkisen taiteen toimintaperiaatteiden laatiminen.

2018 Tommi Toijan taideteoksen koordinointi Riihimäen keskustan kiertoliittymään.

2017 Arolammin eritasoliittymään sijoitettavan taideteoksen ideointi sekä hevosenhännistä tehty installaatio Lasitehtaalle.

Hämeenlinna:

2019- Julkisen taiteen koordinointi- ja kehittämistyö Asemanrannan alueelle Asemanrannan taideohjelmaan pohjautuen.

2015-2019 Kaksi asemanseutua -taidekonsepti Asemanrannan ja Iittalan seisakkeen alueille, Engelinrannan taidehankkeiden edistämistyö, Iittalan taideasema-konsepti, Asemanrannan pysäköintitalon taidehankkeen koordinointi, Asemanrannan  taideohjelma ja julkisen taiteen rahoitusmallin kehittäminen alueelle sekä Asemanrannan yleinen taidekilpailu.

Sipoo:

2016-2020 Nikkilässä taidetyöryhmän toimintaan osallistuminen sekä taideasiantuntijatyön kehittäminen.

Seinäjoki:

2017-2020 Seinäjoen asemanseudun taideohjelma ja uusien julkisen taiteen rahoitusmallien käyttöönoton edistäminen Seinäjoen asemanseudulla ja keskusta-alueella.

Väylävirasto: Raportti julkisen taiteen mahdollisuuksista Suomen kasvukäytäväalueen asemaympäristöissä sekä taideteospaikkojen ja -kohteiden kartoittaminen asemaympäristöissä, 2017-2019. Taiteen sijoittaminen asemanseuduille -raportti on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa: https://www.doria.fi/handle/10024/173572

Kangasala: Taideteoshankintojen koordinointi Kangasalan uuteen pysäköintitaloon. Kangasalan ympäristö- ja taideohjelman laatiminen, 2018-2019. Torialueen taideteoksien edistäminen torin yleissuunnitelman osana, 2015.

Akaa: Näkymä -ympäristötaidenäyttelyn kehittämistyö, 2017

Pälkäne: Kolme porttia -taidekonsepti Pälkäneen kuntakeskustaan, 2015-2016

Vesilahti: Kesolan risteysalueen taideteoshankkeen edistäminen, 2017

 

Taide käyttöön -hanke

Yhteiskuntataiteilijatoiminnan päärahoittaja oli vuosina 2015-2018 Opetus- ja kulttuuriministeriö. Toiminta jatkuu vuosina 2018-2020 osana Taide käyttöön ESR -hanketta, päärahoittajanaan Euroopan sosiaalirahasto. Taide käyttöön -hanketta hallinnoi Teollisuustaiteen Liitto Ornamo. Muita osatoteuttajia ovat  Rakennustietosäätiö RTS, Taideyliopisto, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy ja Frei Zimmer Oy.

Riihimäen hankkeessa jatketaan vuosina 2018-2020 Yhteiskuntataiteilijatoiminnan työtä Riihimäen kaupungin lisäksi Sipoossa, Seinäjoella, Hämeenlinnassa ja Kangasalla. Taide käyttöön -hankkeella on valtakunnallinen näkyvyys ja tiedotus, jonka myötä Riihimäen kaupunki edelleen vahvistaa asiantuntijaprofiiliaan kuntien julkisen taiteen toteuttamisessa.

Lisää luettavaa:

Lue lisää Taide käyttöön -hankkeesta Taide käyttöön -sivustolta.

Raportti Yhteiskuntataiteilijatoiminnan työstä vuosilta 2015-2018: Yhteiskuntataiteilijatoiminta 2015-2018

Yhteiskuntataiteilijatoiminta osallistui vuosien 2016-2018 aikana Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen Mera Konst -kehittämishankkeeseen. Seminaarien ja asiantuntijatapaamisten kautta hankkeessa jaettiin tietoa ja hyviä käytäntöjä julkisen taiteen erilaisista asiantuntijapalveluista Ruotsin ja Suomen välillä. Hankkeen loppujulkaisu: Hanaholmen_Mera_Konst_FI_final

Yhteystiedot

Jos haluat käynnistää taidehankkeen omassa kunnassasi ja olet kiinnostunut yhteistyöstä, ota yhteyttä!
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

Marjukka Korhonen
julkisen taiteen asiantuntija
040 059 1045
Asiakassuhteet osallistujakunnissa ja kuntayhteistyössä tehtävien julkisen taiteen projektien konsultointityö.

Anna Vesén
vastaava kulttuurituottaja
040 330 4701
Virastotalo Veturi, Eteläinen Asemakatu 4, A-rappu, 2 krs
anna.vesen(at)riihimaki.fi

Kuvat: Sonja Leppänen ja Marjukka Korhonen

    


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 2 Kyllä 0 Ei 2