Hyvinvointikertomus – hyvinvointijohtamisen työväline

Valtuustokausittain laaditaan laaja hyvinvointikertomus ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain. Hyvinvointikertomus on tärkeä tiedonlähde yhtenä strategian toteutumisen seurantavälineenä, asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä sekä toiminnan kehittämisvälineenä esimerkiksi kaupungin palvelutuotannon suhteen. Hyvinvointikertomus on osa koko kaupungin toiminnan ja talouden strategista suunnittelua.

Riihimäen kaupungille on laadittu vuosille 2017–2021 laaja hyvinvointikertomus (kv 11.12.2017). Sen laadinnasta vastasi laaja-alainen työryhmä. Kertomuksen valmistelussa ovat olleet mukana kaikkien kaupungin toimialueiden (konserni- ja hallintopalvelut, kaupunkikehitys, sivistys ja hyvinvointi sekä sosiaali- ja terveystoimiala) edustajat. Hyvinvointikertomuksessa on seurattu Riihimäen kaupungin asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin kehitystä valittujen indikaattoreiden perusteella.

Laaja hyvinvointikertomus sisältää

  • katsauksen väestön hyvinvoinnin kehityksestä valtuustokaudelle 2013–2016
  • arvioinnin toteutuneesta hyvinvoinnin edistämistyöstä edellisessä hyvinvointikertomuksessa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti
  • suunnitelman kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisestä valtuustokaudelle 2017–2021

Riihimäen strategian mukaan kaupungin kaiken toiminnan lähtökohtana on asukkaiden ja yritysten hyvinvointi. Vuosille 2017–2021 laaditun hyvinvointisuunnitelman painopisteet ovat elinympäristö, talous ja elinvoima sekä koettu hyvinvointi ja osallisuus.

Lisätietoja

Kati Hämäläinen-Myllymäki
liikunta- ja hyvinvointipäällikkö (virkavapaalla)

sposti muotoa etunimi.sukunimi@riihimaki.fi

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0