Varautuminen häiriötilanteisiin

Riihimäen kaupunki varautuu huolehtimaan asukkaistaan myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Ongelmia voivat aiheuttaa esimerkiksi

  • poikkeukselliset myrskyt
  • suuronnettomuudet
  • laajat sähkökatkot
  • vesihuollon häiriöt.

Kaupungin palvelut häiriötilanteissa

Kaupungin palvelujen järjestämiseen häiriötilanteissa on varauduttu koko kaupungin ja sen toimialojen omilla valmiussuunnitelmilla sekä kriisiviestintäsuunnitelmalla.

Omatoiminen varautuminen

Jokainen voi varautua omassa kodissaan erilaisten onnettomuuksien ja vaaratilanteiden varalta. Omatoiminen varautuminen tarkoittaa sitä, että ehkäistään vaaratilanteiden syntymistä sekä varaudutaan henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen kaikenlaisissa vaaratilanteissa. Varautumisella pyritään ehkäisemään vaaratilanteita, huomioidaan normaaliolojen häiriötilanteet sekä valmistellaan toimenpiteet poikkeusolojen varalta.

Turvallisuusohjeita

Kanta-Hämeen pelastuslaitos

Häiriötilanteissa kunnan tärkeä kumppani on Kanta-Hämeen pelastuslaitos, jonka tärkein tehtävä on edistää yleistä turvallisuustietoutta ja turvallisia toimintatapoja maakunnan alueella.

Tutustu pelastuslaitokseen.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 7 Ei 2 Kyllä 7 Ei 2