Vaihtoehtoisselvitys puntaroi Riihimäen asemaa maakuntien rajalla

Riihimäellä on käynnissä vaihtoehtoisselvitystyö, jossa tarkastellaan Riihimäen asemaa Kanta-Hämeen tai Uudenmaan maakuntien rajalla. Riihimäen kaupunki on teettänyt kaksi erilaista selvitystä, joissa ei oteta kantaa siihen, mikä tai mitkä vaihtoehdoista olisivat Riihimäen kannalta parhaimpia. Tarkoitus on tuoda esille erilaisten päätösten vaikutuksia sekä niihin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.

Selvitysten sisältö

  1. Elinvoimaselvityksessä tarkasteltiin Riihimäen sijaintia kahden maakunnan rajalla. Selvityksessä pohdittiin sitä, onko Riihimäelle etua tai haittaa Kanta-Hämeeseen kuulumisesta ja mikä merkitys maakuntarajan muuttumisella olisi Riihimäelle ja maakunnalle. Maakunnan vaihto vaatisi valtioneuvoston päätöksen.
  2. Perusterveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluita koskevassa selvityksessä tutkittiin olisiko Riihimäen mahdollista liittyä Keski-Uudenmaan sosiaali- ja terveyskuntayhtymään ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin.

Perusterveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluita koskevan selvityksen toteutti Nordic Healthcare Group. Elinvoimatarkastelua koskevan selvityksen Riihimäen kaupunki teki yhteistyössä Hämeen liiton kanssa. Selvityksen toteutti MDI Public Oy.

Selvitystyön aikataulusta ja asukkaiden osallistuminen

Riihimäki esittelee selvitysten sisältöä Riihimäen ja naapurikuntien valtuutetuille torstaina 24. lokakuuta. Kaupunginvaltuusto ottaa vaihtoehtoisselvityksiin kantaa joulukuussa.

Myös asukkaat halutaan mukaan keskusteluun. Asiaa esitellään avoimessa yleisötilaisuudessa 25. marraskuuta, jossa on paikalla kaupunginjohtaja Sami Sulkko sekä sosiaali- ja terveysjohtaja Jouni Sakomaa.

Tutustu vaihtoehtoisselvityksiin:

NHG – Riihimäen kaupunki – Selvitys Riihimäen suuntautumisesta_yhteenveto_

NHG – Riihimäen kaupunki – Selvitys Riihimäen suuntautumisesta_loppuraportti_

Hame-Riihimaki elinvoimaselvitys_71119

Liite 1. Riihimäen kaupungin alueliikkuvuusanalyysi

Tiedote 23.10.2019

Lisätietoja:

Sami Sulkko
kaupunginjohtaja
040 661 4010

Jouni Sakomaa
sosiaali- ja terveysjohtaja
040 330 4202


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0