Vaalimainonta

Kuntavaalien ulkomainonta 19.5. – 14.6.2021 Riihimäen kaupungin alueella toteutetaan seuraavasti;
Riihimäen kaupunki asentaa käyttöön 16 kohteeseen vaalimainostelineet, jokaisessa on 3 kehikkopaikkaa, joissa jokaisessa on 4 mainospaikkaa.

Opaskarttalinkki vaalimainospaikoille:
http://kartta.riihimaki.fi/ims?layers=Opaskartta&request=search,vaalimainospaikat

Kaikille ehdokkaita asettaville ryhmille osoitetaan yhtä monta mainospaikkaa kehikoista. Mainostelineiden kustannuksista vastaa Riihimäen kaupunki. Kehikkoihin on mainostavien ryhmien itse kustannuksellaan hankittava taustalevyt.

1.Asemakaava-alueella on sallittu ainoastaan keskitetysti hoidettu vaalimainonta kaupungin kehikoissa.

2. Asemakaava-alueen ulkopuolella on puolueiden ja valitsijayhdistysten hyväksymillä julisteilla suoritettava ulkomainonta sallittu kuitenkin seuraavin ehdoin:
– Mainonta kielletään liikennemerkkipylväässä ja kaupungin omistamissa rakennuksissa ja aidoissa sekä kaupungin silloilla ja valaisinpylväissä, joissa on mainostoimistolle vuokrattuja mainoksia.
– Kasvaviin puihin mainoksia saa kiinnittää ainoastaan narulla.
– Yksityisten omistamilla alueilla ja rakennuksissa, aidoissa jne. tapahtuvaan mainontaan on saatava kiinteistön omistajan tai haltijan lupa.
– Mainokset tulee kiinnittää siten, etteivät ne haittaa liikennettä ja näkyvyyttä.

3. Kaupungin toimesta pystytetään kaupungin alueelle vaalimainostelineitä siten, että jokaiselle puolueelle ja valitsijayhdistykselle on varattu yhtä monta paikkaa.

4. Kaupunki huolehtii kehikkojen paikalleen toimittamisesta ja poistamisesta määräaikana. Mainosten liimaamisesta, paikalleen asettamisesta, huoltamisesta ja poistamisesta sekä mainosten taustalevyistä vastaavat puolueet ja valitsijayhdistykset.

5. Telineessä paikat määräytyvät vasemmalta oikealle siinä järjestyksessä kuin ehdokkaat ovat ehdokaslistojen yhdistelmässä.

6. Kaupunkitekniikan vastaava työnjohtaja valtuutetaan tarvittaessa antamaan tarkempia ohjeita mainontaa koskevissa asioissa. Yhteystiedot Sami Nikkinen, puh. 040 330 4928.

Kuntavaalit toimitetaan su 13.6.2021 ja ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 26.5.- 8.6.2021. Kaupunginhallitus on päättänyt 29.3.2021 § 132, että vaalien ulkomainonta alueilla, jotka ovat kaupungin hallinnassa ja määräysvallassa aloitetaan viikkoa ennen vaalien ennakkoäänestyksen alkua 19.5.2021 lukien ja edellyttää, että mainokset poistetaan vaalipäivää seuraavana päivänä sekä oikeuttaa kaupungin kaupunkikehityksen toimialueen päättämään kaupungin ulkomainontajärjestelyjen yksityiskohdista.

Riihimäen kaupungin asemakaava-alueella on käytössä keskitetty vaalimainonta kaupungin omistamissa kehikoissa. Vaalimainonta asemakaava-alueen ulkopuolella on sallittu puolueiden ja valitsijayhdistysten hyväksymillä julisteilla yllä mainituin ehdoin.

Lisätietoja:

Mika Arminen
aluevastaava
050 433 3256

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0