Tällä sivulla kerrotaan:
– ennakkoäänestyksestä
– kotiäänestyksestä
– laitosäänestyksestä
– varsinaisen äänestyspäivän äänestyspaikoista

Äänestys

Yleinen ennakkoäänestys 26.5. – 8.6.2021

Kuntavaalien yleinen ennakkoäänestys toimitetaan 26.5. – 8.6.2021:

Kauppakeskus Atomi, 2. krs, Voimalankatu 2, 11100 Riihimäki
Avoinna:                                Klo:
ke 26.5. – pe 4.6.2021          10.00 – 18.00
ma 7.6. –  ti 8.6.2021            10.00 – 18.00

Kauppakeskus Merkos, Merkoksenkatu 5, 11710 Riihimäki
Avoinna:                                Klo:
ke 26.5. – pe 4.6.2021          10.00 – 18.00
ma 7.6. –  ti 8.6.2021            10.00 – 18.00

Riihimäen kaupunginkirjasto, Kauppakatu 16, 11100 Riihimäki
Avoinna:                               Klo:
ke 26.5. – pe 28.5.2021        9.00 – 19.00
la 29.5.2021                         9.00 – 15.00
ma 31.5. – pe 4.6.2021         9.00 – 19.00
la 5.6.2021                           9.00 – 15.00
ma 7.6. – ti 8.6.2021             9.00 – 19.00

Liikuntarajoitteisilla on mahdollisuus äänestämiseen ennakkoäänestyspaikoissa.

Ilmoittautuessaan ennakkoäänestykseen on äänestäjien esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään. Äänestystoimitusta nopeuttaa kotiin lähetetty ilmoituskortin esittäminen.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, jonka äänestysalueen vaaliluetteloon hänet on merkitty.

Kotiäänestykseen oikeutettu ei ole tällainen liikunta- tai toimirajoitteinen henkilö, jolla on mahdollisuus itse kuljetuksen järjestäen kohtuuttomitta vaikeuksitta käydä äänestämässä yleisessä ennakkoäänestyspaikassa tai vaalipäivänä omalla äänestyspaikalla.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestys toimitetaan 26.5. – 8.6.2021 kello 9.00-20.00 välisellä ajalla. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti (Keskusvaalilautakunta, PL 125, 11101 Riihimäki) tai puhelimitse (p. 050 500 1648/Minna Tiainen tai p. 050 531 7826/Mikko Heiskanen) keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 1.6.2021 kello 16.00 mennessä. Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa kaupungin verkkosivuilta, kaupungintalon Tietotuvasta Matkakeskuksessa sekä oikeusministeriön vaalisivulta www.vaalit.fi. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös toinen henkilö.
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen

Laitosäänestys

Riihimäen kaupungin laitoksissa ja kaupunginhallituksen määräämissä sosiaalihuollon yksiköissä suoritettavien ennakkoäänestystoimitusten ajankohdista julkaistaan kuulutus ao. laitoksen ilmoitustaululla vaalitoimikunnan toimesta.

Vaalilain mukaan ennakkoäänestyspaikkoina ovat sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut, kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt sekä rangaistuslaitokset:
– Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikkö ja Riihimäen seudun terveyskeskus kuntayhtymän osastot (osastot 3 ja 4), Kontiontie 77,
– Riihimäen vankila, Kaunolanraitti 3,
– Kirjauksenmäen palvelukeskus ja asumisyksiköt (Riihikoti), Kontiontie 73

Laitosäänestys toimitetaan seuraavissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä:
– Riihimäen kaupungin Uranuskoti, Uranuksenkatu 1 a C
– Riihimäen kaupungin Kivari, Kivimiehenkatu 19-21
– Riihimäen kaupungin Tiilikatu, Tiilikatu 4
– Riihimäen kaupungin Riihikoti, Kontiontie 73
– Riihimäen kaupungin Kalevanrinne, Kalevankatu 23
– Attendo Oy Kotokolmonen, Kalevankatu 12-14
– Attendo Oy Kotokaarre ja Ilona, Uudenmaankatu 10
– Attendo Oy Jooseppi, Joosepinkuja 2
– Attendo Oy Tähdistö, Väinö Sinisalonkatu 7
– Attendo Oy Justiina, Joosepinkuja 2 (äänestys Attendo Joosepissa),
– Esperi Oy Linnunpesä, Linnunradankatu 21 C
– Humana Kristallihovi Oy, Paimentytönpolku 6
– Inkilänhovi ry:n Inkilänhovi, Kalevankatu 18-20
– Pihlajalinna Uniikki Riihimäki, Jyrätie 9
– Räiskylän hoiva Oy, Räiskylänkatu 12.

Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä ja äänestyspaikat

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina kesäkuun 13. päivänä 2021. Äänestystoimitus alkaa kullakin äänestysalueella kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka.  Äänestyspaikat ovat äänestysaluejaon mukaisesti Riihimäen kaupungissa:

Äänestysalue
1. Kansalaisopisto > Kalevantalo (Kalevankatu 5 – 11)
2. Hyria Riihimäki (Arjavirrankatu 4);
3. Uramo, Uramon koulu ((Uramontie 63);
4. Peltosaaren koulu > Otavan päiväkoti (Otavankatu 7);
5. Herajoen koulu (Rintapellontie 14);
6. Lasitehtaan koulu (Tehtaankatu 27)
7. Istuinkiven liikuntahalli (Pohjoinen Rautatienkatu 40); ja
8. Patastenmäen koulu (Patastenmäentie 42)

Kotiin lähetetystä ilmoituskortista selviää äänestysalueesi ja muita vaaliohjeita.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 3 Kyllä 3 Ei 3