Työllistämisen tukimuodot

Kesätyötuki riihimäkeläisten 16-19 vuotiaiden nuorten työllistämisen tukemiseksi päivittyy näille sivuille lähiaikoina. 

Työllistämislisä

Työllistämislisällä tuetaan työnantajia, jotka palkkaavat hieman pidemmän ajan työnhakijana olevia tai uransa alkuvaiheessa olevia riihimäkeläisiä. Tarkemmat tiedot löytyvät alla.

Tutustu maksuehtoihin alla olevasta dokumentista. Hakemuksia arvioidaan saapumisjärjestyksen mukaisesti. Hakemus- ja tilityslomakkeet löydät alta.

Työllisyyspalveluissa ajamme riihimäkeläisten työllistymistä, ja annetaan työnantajille kaikki tarvitseva tuki yhteisen tavoitteemme saavuttamiseen.

Tulosta tästä:

Työllistämislisän hakuehdot

Työllistämislisän maksuehdot

Työllistämislisän hakemuslomake

Työllistymislisän tilitysilmoituslomake

 

Rekrytointipalvelu 

Kaupungin työllisyyspalveluissa kohdataan vuosittain satoja, eri aloja edustavia riihimäkeläisiä osaajia.

Työnantajan ja valmentajan yhteistyöllä tavoitellaan palvelukseen motivoituneita osaajia. Työllisyyspalveluissa työnantajaa voidaan tukea mm. tarvittavan hakuprofiilin täyttävän osaajan löytämisessä, eri tukimuotojen käytössä, työhön perehdytyksessä tai mahdollisten haasteiden ennakoinnissa.

Työvalmentajamme tuottaa lisäarvoa valintaprosessiin hakemalla ehdokkaita, kartoittamalla ehdokkaiden soveltuvuutta ja valmistelemalla haastattelutilanteet. Valmistelun tulos käydään työnantajan kanssa yhdessä läpi ja kootun tiedon pohjalta työnantaja valitsee haastatteluun potentiaalisimmat henkilöt. Työvalmentaja työskentelee työllistämisen valmennusprosessissa sekä työnhakijan, että työnantajan kanssa, mahdollistaen ja selkiyttäen vaihtoehtoja, kummankin tahon vastatessa kuitenkin valinnoista ja päätöksistä itse. Työvalmentajalla on mahdollisuus tukea työnantajaa myös muissa työsuhteen asioissa mm työsopimuksen teossa, koulutussuunnittelussa ja eri tukimuotojen käytössä. Työvalmentajalla on mahdollisuus vastata joustavasti työelämän muuttuviin tarpeisiin, esimerkiksi osallistumalla kohdennettujen rekrytointikoulutusten asiakashankintaan ja koordinointiin.

eLomake Ilmoitus avoimesta työpaikasta tai työkokeilupaikasta

 

Työkokeilu

Työllisyyspalvelut auttaa työnantajia järjestämällä työkokeilusuhteita työnhakijoiden ja TE-toimiston kanssa. TE-palveluiden työkokeilu on monesti perusteltu mahdollisuus aloittaa onnistuva työelämän yhteistaival. Työkokeilu ei ole työsuhde, sen ajalta ei makseta palkkaa, eikä se kerrytä vuosilomapäiviä tai eläkettä. Työkokeilun järjestäjä huolehtii työkokeiluun osallistuvan ohjauksesta ja valvonnasta koko työkokeilun ajan. Työkokeiluun osallistuva ei ole työnantajan työterveyshuollon eikä vakuutusten piirissä.

Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille tai hakeutua uudelle alalle. KELA maksaa työkokeilijalle työmarkkinatuen lisäksi 9 euroa korvausta työkokeilupäivästä.

Työllisyyspalveluiden työvalmentajalla on säännöllisten työnhakijatapaamisten tuottamana tiedossa riihimäkeläisiä, vailla vakinaista työtä olevia henkilöitä, jotka haluavat työkokeiluun valitsemalleen alalle. Työvalmentajalla on mahdollisuus kokemuksen ja verkosto-osaamisen kautta helpottaa ja nopeuttaa työkokeilusopimusten syntymistä ja oikeiden henkilöiden löytymistä.

Te- palveluiden tarkemmat tiedot työkokeilusta löytyvät tästä.

 

Palkkatuki

Työllisyyspalvelut edistää työllistymistä kaikin mahdollisin käytettävissä olevin keinoin ja TE-palveluiden myöntämä palkkatuki on työnantajalle mahdollisuus saada taloudellista tukea työsuhteen alkuvaiheeseen. Palkkatuki on yksilöllisesti henkilön palkkaukseen myönnettävä taloudellinen tuki, jonka varmistamisessa, hakemisessa ja tuen tilitysten tekemisessä työllisyyspalvelut tarjoaa kokemustaan ja osaamistaan, selkeyttäen ja sujuvoittaen prosessia työnantajalle.

Palkkatuki on aina harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, myöntäminen perustuu aina työnhakijan tilanteeseen. Palkkatuetun työn tavoite on parantaa tuella palkattavan henkilön ammatillista osaamista ja edistää jatkotyöllistymistä. TE-toimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin 30-50% ja 6-12 kk ajalle.

Te- palveluiden tarkemmat tiedot palkkatuesta työnantajille tästä.

 

Riihimäen kaupunki tarjoaa työvalmentajan palveluja riihimäkeläisille työnantajille veloituksetta.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1