Hyödyllisiä linkkejä

Erityisnuorisotyö ja etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö pyrkii löytämään ja motivoimaan 16-29-vuotiaita nuoria, jotka ovat jääneet palvelujen ulkopuolelle ja ohjaamaan heitä esimerkiksi pajatoimintaan ja sitä kautta työhön tai opiskelemaan.

Erityisnuorisotyö ja etsivä nuorisotyö >>

Ohjaamo 

Elämässä eteenpäin – ohjausta alle 30 -vuotiaille. Ohjaamo on paikka, josta saa apua työhön, koulutukseen ja arkeen liittyvissä asioissa. Useat Ohjaamot eri puolilla Suomea tarjoavat tietoa ja ohjausta nopeasti ja tarpeiden mukaan.

Ohjaamo >>

Nuorisotakuu

Nuorisotakuu tarkoittaa, että TE-palvelut tarjoaa nuorelle palvelua tai toimenpidettä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun työnhaku on alkanut. Palvelu parantaa nuoren mahdollisuuksia selviytyä työmarkkinoilla ja löytää työpaikka.

Nuorisotakuu >>

Riihimäen TE-toimisto

Riihimäen TE- toimistossa suunnitellaan työllistymispolkua yhdessä työttömän nuoren kanssa. TE- toimisto voi tarjota työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkoja.

Riihimäen TE-toimisto >>

Nuorten työpajatoiminta

Hyvinkään, Riihimäen, Lopen ja Hausjärven alueella nuorten työpajapalveluja tuottaa Hyria-säätiö.

Nuorten työpajatoiminta >>

Nuortentalo Nuppi

Nuortentalo Nuppi on moniammatillinen ohjaus-, neuvonta- ja arviointipalvelu alle 25-vuotiaille Riihimäen seudulla asuville nuorille ja heidän vanhemmilleen tai läheisilleen.

Nuotentalo Nuppi >>

Monialainen työllistymistä edistävä yhteispalvelu MYP

Kanta-Hämeen MYP  on kunnan, TE- toimiston ja Kelan muodostama asiantuntija- ja palveluverkosto tarjoten yksilöllistä räätälöityä palvelua työllistymisen tueksi.

Monialainen työllistymistä edistävä yhteispalvelu MYP >>

Moniammatillinen nuorten ohjaus- ja palveluverkostotyöryhmä Notus

Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävänä on muun muassa koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista, edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, suunnitella ja tehostaa yhteisiä menettelytapoja ja edistää nuorten palveluiden järjestämiseen liittyvän tietojen vaihdon sujuvuutta. Nuorten ohjaus- ja palveluverkostotyöryhmä hoitaa jatkossa myös nuorten yhteiskuntatakuun edistämiseen liittyvät tehtävät. Työryhmän puheenjohtajana toimii nuorisotoimenjohtaja.

Nuorisotoimenjohtajan yhteystiedot >>

Oppisopimustoimisto

Oppisopimuskoulutus on opiskelijan, työnantajan, oppilaitoksen ja oppisopimuspalvelujen yhteistyössä järjestämää koulutusta, joka palvelee työnantajan, yrittäjän ja työntekijän tarpeita. Koulutus johtaa samoihin ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin kuin oppilaitoksissa järjestettävä koulutus. Oppisopimuksella on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia.

Oppisopimustoimiston yhteystiedot >>


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 0 Kyllä 2 Ei 0