Hankintaohjeistusta

Hankintalait

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista  (29.12.2016/1398)

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessa (1233/2006)

HILMA

Valtakunnallinen ilmoituskanava kaikkiin seuraavat kynnysarvot ylittäviin hankintoihin (alv. 0 %):

  1. yli 60.000 euron tavara- ja palveluhankinnat
  2. yli 400.000 euron sosiaali- ja terveyspalvelut ja
  3. yli 150.000 euron rakennusurakat

www.hankintailmoitukset.fi

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

www.hankinnat.fi-verkkopalvelu

Markkinaoikeus

Käsittelee mm. julkisia hankintoja koskevia asioita

www.markkinaoikeus.fi

Työ- ja elinkeinoministeriö

Julkset hankinnat >>

Valtiovarainministeriö

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa
Julkisten hankintojen yleisen sopimusehdot palveluhankinnoissa


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1