Mikä on paikkatietoasiantuntija?

kuva Riihimäen kaavoitusyksiköstäWerner on Riihimäen kaupungin paikkatietoasiantuntija. Hän toimii paikkatietojärjestelmän pääkäyttäjänä eli käytännössä pitää huolen, että Trimble Locus -paikkatietojärjestelmä toimii ja samalla kehittää järjestelmää. Paikkatieto on rekisteritietoa, johon liittyy maantieteellinen sijainti. Riihimäellä tällaista paikkatietoa on esimerkiksi kiinteistörekisterissä, kaavarekisterissä, rakennusvalvonnan ja ympäristövalvonnan sovelluksissa. Lisäksi suunnittelijoita varten kaupungin alueelta on eri kartta-aineistoja kuten pohjakarttaa, ilmakuvaa ja opaskarttaa. Werner ylläpitää myös web map service -rajapintoja, joista eri aineistoja voi ladata omalle koneelle.

Valtion tietojärjestelmien kehityshankkeet ja sähköinen asiointi esimerkiksi sähköinen rakennusluvan haku työllistävät myös Werneriä. Riihimäkeläiselle näkyvintä, mutta pieni osa työtä, on Riihimäen karttapalvelu ja sen kehittäminen.

Työn vaatimukset

”Työssä vaaditaan hyvää huumorintajua, pitkäjänteisyyttä ja paineensietokykyä”, kertoo Wener. Myös hyvä kunto on hyväksi, jotta jaksaa istumatyötä. Lisäksi työssä pitää omaksua uusia asioita nopealla tahdilla, sillä ala kehittyy koko ajan.

Työ on enemmän yksilötyötä, kuten asiantuntijatyöt yleensä.  Wernerin mukaan työn sujuvuuden kannalta on hyvä verkostoitua.

Koulutus

kuva GPS-mittauslaitteestaWernerillä on maanmittausinsinööri AMK:n koulutus. Koulutus antaa hyvän pohjan eri osa-alueille kuten paikkatieto-osaamiselle, maankäytön suunnittelun ymmärtämiseen ja tonttiasioihin. Maanmittausinsinöörit ovat hyvin edustettuina vastaavanlaisissa tehtävissä.

Tavallinen työpäivä

Noin kello yhdeksältä Werner saapuu töihin ja avaa tietokoneen. Sen jälkeen hän lukee sähköpostit. Hän on siinä hyvässä asemassa, että saa vapaasti päättää, mitä työpäivänsä aikana tekee.

Tavalliseen työpäivään kuuluu ongelmien ratkaisua, tietoteknistä säätämistä, geodeettista laskentaa, kouluttamista ja joskus palavereja. Työpäivä loppuu yleensä puoli viiden jälkeen.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 1 Kyllä 2 Ei 1