Kartoittaja – mittauksien ammattilainen

Rakennuksen sijainnin merkintäKartoittaja tekee erilaisia mittaustehtäviä: pohjakartan täydennysmittauksia ja muita kartoituksia sekä rakennusten ja katujen ynnä muita merkintämittauksia.

Työn vaatimukset

Työssä vaaditaan hyvää kuntoa ja matemaattista päättelykykyä. Kartoittajan työtä tehdään yleensä kahden hengen tiimeissä, joten hyvät ihmissuhdetaidot ovat hyödyksi.

Koulutusta alalle järjestetään ammattikouluissa, joissa on kolmivuotinen maanmittausalan koulutusohjelma. Lisäksi järjestetään aikuiskoulutuksena muun muassa oppisopimuskoulutusta.

Lähtöaineistot sekä mittaustulokset käsitellään tietokoneohjelmilla toimistolla. Tavalliseen kartoittajan työpäivään sisältyy mittausta maastossa sekä aineiston käsittelyä sisätiloissa.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0