Etsivän nuorisotyöntekijän tehtävät

Kuva: Mitä tuli tehtyä -ohjelman nauhoituksissaEtsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Riihimäen kaupungin etsivän työtä tekevä Ella kertoo, että ensisijaisena tehtävänä on auttaa alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa ja työ perustuu vapaaehtoisuuteen; se ei velvoita eikä sido mihinkään.

Etsivä nuorisotyöntekijä tapaa yksilöasiakkaita, ohjaa ryhmiä, tekee katupäivystystä ja verkostoyhteistyötä nuorten parissa toimivien tahojen kanssa.

Työn vaatimukset

Työssä tarvitaan hyviä yhteistyötaitoja, nopeaa reagointikykyä muuttuviin tilanteisiin, vuorovaikutustaitoja, kehittävää ja innostavaa työotetta.

Etsivä nuorisotyöntekijän työ on sekä yksilö- että tiimityötä sopivassa suhteessa. Etsivää työtä ei olisi olemassa ilman toimivia verkostoja, mutta työtä tulee kyetä tekemään myös itsenäisesti.

Etsivinä työskentelee yhteisöpedagogeja, sosionomeja, lähihoitajia, nuoriso ja vapaa-ajan ohjaajia.

Etsivän työpäivä

Ellan mukaan kaikki päivät ovat täysin erilaisia, mutta peruspäivä voisi olla esimerkin kaltainen:

”Tulen aamulla toimistolle, luen sähköpostit ja katson työprofiilin Facebookista. Lähden nuorten työpajalle palaveriin, jossa vierähtää pari tuntia. Käyn asiakkaan kanssa keskustassa kahvilla ja selvitellään asioita yhdessä sekä sovitaan seuraavaa aikaa. Iltapäivä kuluu Peltosaaren nuorisotilalla, jossa kerran viikossa kokoontuu sopimuksettoman valmennuksen ryhmä etsivän nuorisotyön asiakkaille. Sen jälkeen vielä hetkeksi toimistolle koneelle ja lähden kotiin.”


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0