Yritysten kyselyn yhteenveto

Riihimäkeläisiltä yrityksiltä kysyttiin marraskuussa mielipiteitä tulevaa strategiaa varten. Kysely toteutettiin ajalla 2. -17.11.2016 sähköpostikyselynä, johon saatiin vastauksia vain 32 kappaletta eli noin 15 prosenttia lähetetetyistä.

 1. Mitä ovat Riihimäen tärkeimmät nykyiset menestystekijät?

Merkittävimmiksi menestystekijöiksi nousivat

 • Sijainti ja hyvät liikenneyhteydet
 • Edullinen hintataso
 • Yritysmyönteisyys
 • Liikunta- ja kulttuuripalvelut

Tässä joitakin poimintoja kommenteista:
”Riihimäen logistinen sijainti 3-tien varrella lähellä pääkaupunkiseutua”
”Pienen kaupungin etuina ovat mahdollisuus reagoida nopeasti yritysten tonttitarpeisiin ja kaupungin hyvät sisäiset ja ulkoiset liikenneyhteydet”
”Ihmisen kokoinen kaupunki”
”Positiivinen kulttuuri yritysten toimintaedellytysten vahvistamiseksi”*
”Pääkaupunkiseutua edullisemmat asumiskustannukset”
”Kasvuhakuisuus”

 2. Mitkä uhat näet riskinä kaupungin kasvulle ja kehitykselle?

Useimmin esille nousivat:

 • Liikenneyhteyksien heikkeneminen
 • Kaupunkikeskustan kehittymättömyys
 • Muiden kuntien paremmat palvelut
 • Kaupungin taloustilanne

Tässä joitakin poimintoja kommenteista:
”Yritystoiminnan näivettyminen ja palveluiden heikentyminen”
”Vetovoiman puute”
”Kykenemättömyys luoda edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiselle”
”Osaavan työvoiman puute”
”Huonoa kehitystä on ollut keskustan autioituminen liikkeistä”

3. Mitkä ovat ne mahdollisuudet, jotka voivat edesauttaa Riihimäen kasvua ja kehitystä?

Useimmin esille nostettuja mahdollisuuksia olivat

 • Koulutus-, kulttuuri- ja hyvinvointipalvelut
 • Panostukset yritystoiminnan edellytyksiin
 • Sijainti kasvukäytävällä ja kulkuyhteydet
 • Aseman seutu ja keskusta-alue toimivaksi kokonaisuudeksi

Poimintoja kommenteista:
”Ennakkoluuloton ja viriili elinkeinotoiminta”
”Hyvää tonttimaata tarjolla teollisuudelle sekä asumiselle”
”Kaupungin vetovoimaa lisäävät hyvät kulttuuripalvelut”
”Kasvukäytävä toimimaan ja siihen aktiivinen osallistuminen”
”Profiloituminen teollisen internetin ja IOT -osaamisen keskittymäksi (oppilaitokset, startupit, olemassa olevat yritykset, verkottuminen)”
”Markkinointi, esim. sijaintiin ja sitä kautta osaamisen saavutettavuuteen perustuen”

4. Arvioi kouluarvosanalla Riihimäen nykyistä vetovoimaa?

Vastausten keskiarvoksi muodostui 7,5

5. Mitkä ovat Riihimäen vetovoimatekijät nyt?

Esille nostettuja asioita

 • Sijainti
 • Hyvät liikenneyhteydet
 • Edulliset elinkustannukset
 • Yritysystävällisyys

Poimintoja vastauksista:
”Sijainti pääkaupunkiseutuun nähden”
”Sijainti, koulut, oppilaitokset”
”Tilat ja Kehitys OY:n toiminta yritysten auttajana”
”Yritysystävällinen ilmapiiri”
”Kohtuulliset yleiskustannukset (vuokrat, tontit)”

 6. Mitkä ovat Riihimäen vetovoimatekijät vuonna 2030?

Vastausten ehdotuksia:

 • Sijainti ja hyvät kulkuyhteydet
 • Yritysmyönteisyys
 • Luonnonläheisyys ja viihtyisyys
 • Koulutus

Poimintoja vastauksista:
”Kehittynyt yrityskulttuuri”
”Riihimäen merkitys myös asuntopaikkana tulee voimistumaan ja ehkä tämän seurauksena myös koulutuskaupunkina”
”Luonnonläheinen kasvukaupunki”
”Liikenneyhteydet entistäkin paremmat eri kulkuvälineillä”
”Laajempi paikallinen osaaminen”
”Kaupunki, jolla on hyvä sijainti, riittävästi työpaikkoja asukkaille, toimivat palvelut lähellä, puhdas elinympäristö ja toimiva, aktiivinen keskusta”

 7. Mistä Riihimäki tunnetaan vuonna 2030?

Vastauksista esille nousseita ideoita:

 • Yritysystävällinen eräkaupunki
 • Monipuolinen ja vireä kulttuurielämä
 • Pilvenpiirtäjä-keskusta
 • Osa maailmanlaajuisesti kiinnostavaa IOT ja Teollisuus 4.0 alueiden ja kasvukäytävien verkostoa

Poimintoja vastauksista
”Vireästä kulttuurielämästä ja sen tuottamisesta”
”Asukas- ja yritysystävällisyys”
”Teollisuuden keskittymästä”
”Viihtyisästä asuinympäristöstä”
”Terveenä kaupunkiyhteisönä, jonne lapsiperheen on hyvä asettua asumaan ja jossa pienyrityksen on turvallista ponnistaa valtakunnallisille markkinoille”


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0