Yhteenveto yhdistysten keskustelusta

Yhdistysten edustajat kokoontuivat keskustelmaan Riihimäen uudesta strategiasta tiistaina 28.2.2017 Mukana oli 60 yhdistysten edustajaa, 41 eri yhdistyksestä.

Yhdistykset pitivät myönteisenä asukkaiden ja yhdistysten ottamista mukaan kaupungin kehittämiseen.Tilaisuudessa nostettiin esille erilaisia strategiaan liittyviä asioita, joista merkittävimmät huolenaiheet liittyvät Oma Hämeen sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen vaikutuksiin esimerkiksi erityisryhmille. Yhdistykset pitävät tärkeänä, että yhdistysten yhteystietojen yhteyteen voitaisiin saada myös niiden tarjoamat palvelut. Tämä helpottaisi myös yhdistysten keskinäistä yhteistyöstä esimerkiksi erilaisten tilaisuuksien järjestämisessä.

Puheenvuoroissa otettiin kantaa myös liikuntapaikkamaksuihin ja tilojen käyttöön, ampumaharrastukseen, kaupunkikeskustan elävöittämiseen ja palveluihin, yhdistysten rooliin asukkaiden hyvinvoinnin kehittämisessä sekä ympäristöasioihin.

Tilaisuudessa esitettiin muun muassa seuraavia kysymyksiä ja kommentteja:

 • Miten strategioita jalkautetaan, että suunnitelmassa pysytään? esim. ympäristöasiat
 • Mitä kaupungin toiminta kertoo meidän arvoista?
 • Miten turvallisuus on huomioitu strategiassa? Miten viestitään sähkökatkojen aikaan?
 • Pystytäänkö kaupunkikokonaisuutta kehittämään niin, että kolmannen sektorin toimijat ovat strategisia kumppaneita? Miten kolmas sektori otetaan mukaan? Kysytäänkö, mitä kolmas sektori pystyy tarjoamaan vai miten asiaa on ajateltu? Tiedetäänkö millaista osaamista Riihimäen yhdistyksissä on ja miten niitä voidaan hyödyntää esimerkiksi tapahtumissa. Onko rekisteriä yhdistyksistä?
 • Hyvinvoinnin korostaminen – kulttuuri ja vapaa-aikapalvelut parantavat kuntalaisten hyvinvointiaà näissä yhdistyksillä merkittävä rooli > miten saadaan mukaan myös ne asukkaat, jotka eivät kuulu järjestöihin?
 • Oma Hämeen suunnitelmat pelottavat, miten esim. erityisryhmille saadaan esim. liikuntapalveluita, jotka vähentävät kalliita terveydenhoitopalveluita
 • EkoRiksu – teema käyttöön > kiertotalous – viherseinä kaupungintalolle, linnunpönttö rautatieasemalle
 • Matkailun kehittäminen > yhdistysten tiedotuskanavia hyödyntäen tapahtumiin lisää väkeä
 • Riihimäen keskustan virkeys – huolen aiheena. Keskustaan muuttaville asukkaille tarvitaan palveluita > Markkinoimalla palveluja voidaan saada
 • Seuroja ja yhdistyksiä on hyvä kuulla – paljon kehitysideoita, joita voi hyödyntää. Saadaan positiivinen kierre käyttöasteita nostamalla. Millaista vaikuttavuutta saadaan vähäisellä rahalla aikaan.
 • Onko mahdollista saada kaupungin tiloja yhdistysten käyttöön?
 • Eräteemaan liittyen > Ammuntaharrastuksen loppuminen? – pitkän tähtäimen suunnitelmien toteuttaminen niin, että ne ehtivät toteutua ennen kuin jokin muu asia toteutuu?
 • Ikääntyvien asumisohjelmaà kaavoitus – asuminen omissa asunnoissa – yhteisöllisyys tärkeä- vanhukset ovat yksinäisiä
 • Kulttuuripuolen toimijat > miten päättäjät päättävät? > toimintarealiteetti (resurssit).
 • Vanheneminen ei ole ohimenevä ilmiö – syntyvien elinajanodote on 100 vuotta. Tilojen ei tarvitse olla ilmaisia, mutta ennustettavaa.

Kaupunginjohtaja Sami Sulkko vastaili esitettyihin kysymyksiin todeten, että

 • kaupunki panostaa vapaa-aikapalveluihin keskimääräistä enemmän
 • kaupungin talouskysymykset ovat tällä hetkellä vaikeita.
 • sidosryhmiä osallistetaan strategiaan liittyvien toimenpideohjelmien laadintaan ja yhteistyötä niiden kanssa tarvitaan entistä enemmän kaupungin roolin muuttuessa entistä enemmän edunvalvojaksi.

Lopuksi kaupunginjohtaja Sami Sulkko kiitti aktiivisesta osallistumisesta ja esitti pyynnön laittaa sähköpostilla ajatuksia ja ideoita.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1