Yhteenveto asukkaiden keskustelusta

Riihimäen uudesta strategiasta tuli keskustelemaan tiistaina 7.3.2017 noin 30 henkilöä Uramon koululle. Tilaisuuden aluksi kaupunginjohtaja Sami Sulkko avasi tilaisuuden ja esitteli strategian valmistelussa syntynyttä aineistoa kuulijoille.

Asiasta käydyssä keskustelussa nostettiin esille muun muassa seuraavaa:

  • Mahdollisuuksissa mainittu kasvukäytävä sisältää myös riskejä, joista yksi mahdollinen on väestön muuttoliike Tampereen ja pääkaupunkiseudun väliseltä alueelta asian osaisiin taajamiin. Heikkouksiin nimettiin talousalueen merkitys kasvukäytävällä àmahdollinen väliin putoaminen!
  • Sote ja sen valinnan vapaus tullee muuttamaan asiointien suuntaa? Maakuntakeskus saattaa dominoida poliittisesti?
  • Toivottiin myös, että ihminen näkyisi strategiassa ja että pitkäjänteinen ympäristönsuojelun näkökulma otettaisiin huomioon ja siihen liitettäisiin selkeä tavoite.
  • Tilaisuudessa nostettiin esille joitakin ehdotuksia kaavoitukseen ja asumiseen liittyen. Maapolitiikan toteuttamisesta nostettiin myös esille asioita, joista raakamaan riittävyys ja kaupungin omistamiseen liittyvät kysymykset puhututtivat jonkin verran.
  • Kuntalaiselle hyvinä asioina pidettiin keskustan kehittämistä.
  • Riihimäestä tullut viimeisen 15 vuoden aikana hyvä ja elävä paikka elää ja asua. Kaupunki on jo nyt hyvänkokoinen kaupunki, ei tarvitse kasvaa liian suureksi. Onko laskettu, paljonko asukasmäärän kasvu esimerkiksi 1 000 asukkaalla maksaa ja tuo tuloja.
  • Kun 20 vuotta on tehty asioita kaupungin kehittymiseksi, tuleeko uudesta strategiasta yhtenevä nykyiseen strategiaan ja sitoutuvatko poliittiset päättäjät vaalikautta pidemmälle? Strateginen johtaminen poliittisesti on vaikeaa ja operatiivinen johtaminen on kovilla asian edistämisen kannalta.

 Kaupunginjohtaja Sami Sulkko kiitti osanotosta ja toivoi palautetta ja ideoita myös jatkossa.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1