Yhdisten kyselyn yhteenveto

Yhdistykset halusivat myös antaa ajatuksiaan kaupungin tulevaa strategiaa varten. Kysely toteutettiin ajalla 18.11. -5.12.2016 sähköpostikyselynä. Kyselyyn vastasi 29 henkilöä kattaen noin 35 prosenttia jakelussa olleista yhdistyksistä.

 1. Mitä ovat Riihimäen tärkeimmät nykyiset menestystekijät?

Merkittävimmiksi menestystekijöiksi nousivat

 • Keskeinen sijainti ja hyvät liikenneyhteydet
 • Kulttuuripalvelut
 • Hyvät koulutuspalvelut
 • Yrityselämän aktiivisuus

Tässä joitakin poimintoja kommenteista:
”Aktiivinen kulttuuritarjonta, teatteri ja taidenäyttelyt.”
”Tunnettuus julkisten henkilöiden ja urheilutapahtumien kautta.”
”Tällä hetkellä omistusasuntojen hinnat edullisemmat verrattuna naapureihin.”
”Elinvoimainen kulttuurielämä, pikkukaupunkimaisuus, hyvät yhteydet.”

 2. Mitkä uhat näet riskinä kaupungin kasvulle ja kehitykselle?

Useimmin esille nousivat:

 • Kaupungin velkaantuminen
 • Liikenneyhteyksien heikkeneminen
 • Kaupunkikeskustan kehittymättömyys
 • Vetovoiman vähentyminen

Tässä joitakin poimintoja kommenteista:
”Väestön määrän huono kehittyminen ja sen tuoma niukkuus esimerkiksi verotuloina.”
”Kaupallinen kaupunkirakenne on hajallaan ja keskusta on jätetty ilman kaupungin tukea.”
”Junavuorojen vähentyminen ja liian monen junan ohikulku pysähtymättä.”
”Palvelujen supistuminen ja kaupungin velkaantuminen”

 3. Mitkä ovat ne mahdollisuudet, jotka voivat edesauttaa Riihimäen kasvua ja kehitystä?

Useimmin esille nostettuja mahdollisuuksia olivat

 • Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa
 • Koulutus- ja kulttuuripalvelut
 • Aseman seutu ja keskusta-alue eläväksi
 • Panostukset yritystoiminnan edellytyksiin

Poimintoja kommenteista:
”Profiloituminen liikuntakaupungiksi tai uintikaupungiksi”
”Seuratoiminnan tukeminen ja kehittäminen”
”Yrittäjien saaminen tyhjiin tiloihin Hämeenkadulle ja entisiin veturitalleihin”
”Miellyttävä asuinympäristö ja siihen panostaminen.”
”Riihimäki on pidettävä otsikoissa.”

4. Arvioi kouluarvosanalla Riihimäen nykyistä vetovoimaa?

Vastausten keskiarvoksi muodostui 6,8

5. Mitkä ovat Riihimäen vetovoimatekijät nyt?

Esille nostettuja asioita

 • Sijainti
 • Hyvät liikenneyhteydet
 • Kulttuuripalvelut
 • Edullinen asuminen

Poimintoja vastauksista:
”Sijainti, liikunta ja kulttuuri.”
”Hyvä kulttuurielämä ja hyvät harrastemahdollisuudet tarjoavat helpon tavan uusille asukkaille tutustua riihimäkeläisiin.”
”Riihimäki on IHMISEN KOKOINEN, ei liian iso!”
”Suomen paras ja suurin nuorisoteatteri, monipuoliset harrastusmahdollisuudet, vireä kolmas sektori”

 6. Mitkä ovat Riihimäen vetovoimatekijät vuonna 2030?

Vastausten ehdotuksia:

 • Sijainti
 • Kulkuyhteydet
 • Omaleimainen kulttuurielämä
 • Yhteisöllisyys

Poimintoja vastauksista:
”Monipuolinen ja innovatiivinen koulutuskaupunki”
”Toimiva keskusta, joka vetää, kutsuu ja viehättää ihmisiä.”
”Olemme kuuluisia päätöksenteon nopeudesta ja yhteen hiileen puhaltamisesta”
”Toimiva yrityskaupunki”

 7. Mistä Riihimäki tunnetaan vuonna 2030?

Vastauksista esille nousseita ideoita:

 • Riihimäki tunnetaan Hämeen Porttina, jossa on viihtyisä kaupunkikeskusta.
 • Asumisviihtyisyydestä
 • Virkeästä yhdistystoiminnasta ja aktiivisesta harrastamisesta
 • Erämessuista
 • Hyvätasoisista urheilutapahtumista, esim. MM -kilpailut (enduro)

Poimintoja vastauksista:
”Aktiivinen, eri-ikäisiä asukkaitaan kunnioittava ja kannustava kaupunki radan varressa”
”Rauhallinen paikka, mutta eloisa.”
”Yritys- ja yhdistystoiminta on vireää ja heikoimmistakin kannetaan yhdessä vastuuta.”
”Hyvästä poliittisesta ilmapiiristä kaupungin hallinnossa.”


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0