Luottamushenkilöiden kyselyn yhteenveto

Riihimäen kaupungin luottamushenkilöiltä kysyttiin syys-lokakuussa 2016 mielipiteitä kaupungin tulevasta strategiasta.Sähköinen kysely lähetettiin valtuuston ja lautakuntien sekä vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan jäsenille. Kyselyyn vastasi yhteensä noin 70 prosenttia eli 63 henkilöä, joista 35 oli valtuutettuja.

1. Mitä ovat mielestäsi tärkeimmät menestystekijät ja asiat, jotka erottavat Riihimäen positiivisesti ja/tai jotka Riihimäen kaupungissa on järjestetty erityisen hyvin?

 Merkittävimmiksi menestystekijöiksi nousivat

 • Sijainti
 • Hyvät liikenneyhteydet
 • Lähellä olevat palvelut
 • Liikunta- ja kulttuuripalvelut
 • Hyvässä kunnossa olevat koulut ja päiväkodit
 • Asumisen hintataso
 • Toimivat elinkeinopalvelut

Tässä joitakin poimintoja kommenteista:

 • ”Liikenteellinen sijainti tärkeiden rauta- ja maanteiden alueella”
 • ”Ihmisen kokoinen kaupunki kaikilla palveluilla”
 • ”Elinkeinopolitiikka on hoidettu mallikkaasti”
 • ”Myönteinen yritysilmasto”
 • ”Harrastusmahdollisuudet”
 • ”Palveluiden läheisyys, kaupungin sisäiset välimatkat”
 • ”Asuntojen hintataso on hyvin kilpailukykyinen lähikuntiin verrattuna”
 • ”Liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä koulutuspalvelut”
 • ”Riihimäen kaupungissa on investoitu peruskoulujen korjaukseen ja uudisrakentamiseen”
 • ”Positiivista Riihimäellä: sopivan pieni mutta monipuolinen, sijainti, laaja-alainen kulttuuritarjonta, enimmäkseen toimivat palvelut, kaikki lähellä, ihmiset”
 2. Mitkä ovat sellaiset ulkoiset mahdollisuudet, jotka voivat edesauttaa Riihimäen kasvua ja kehitystä?

Useimmin esille nostettuja mahdollisuuksia olivat

 • Sijainti pk-seudun tuntumassa
 • Kasvukäytävä
 • Raideliikenteen kehittäminen
 • Aseman seutu
 • Ympäristöklusteri
 • Elinkeinoalueet

Tässä joitakin poimintoja kommenteista:

 • ”Edullinen hintataso pääkaupunkiseutuun ja varsinkin Helsinkiin verrattuna”
 • ”Yhteistyö kasvukäytävällä”
 • ”Raideliikenteen sujuvuus vaikuttaa vahvasti”
 • ”Eko-teollisuuden keskittymä”
 • ”Lyhyet, nopeat ja hyvät yhteydet lentokentälle, pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle”
 • ”Meillä on vielä aseman vierellä asuintuotannolla kasvumahdollisuuksia”
 • ”Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus ,yritysmyönteisyys, tonttien saatavuus, yrityspalvelut saatavilla”
 • ”Onnistunut verkottuminen, yhteistyö ja markkinointi”
 3. Mitkä ovat Riihimäen vetovoimatekijät nyt?

Keskeisiä esille nostettuja asioita

 • Sijainti ja hyvät liikenneyhteydet
 • Edullinen asumisen hintataso
 • Yritysystävällisyys
 • Palveluiden läheisyys
 • Kulttuuri

Poimintoja vastauksista

 • ”Yrityksille sijainti ja erittäin toimiva elinkeinoyhtiö”
 • ”Rautatie ja muut hyvät liikenneyhteydet”
 • ”Helppo saada koulutettua henkilöstöä”
 • ”Täällä on paljon pientä ja kotoisaa kulttuuritarjontaa”
 • ”Pikkukaupunkimaisuus, kaikki on lähellä”
 • ”Vireä ja monipuolinen kulttuurielämä”
 • ”Sijainti, turvallinen elinympäristö, toimivat palvelut, lyhyet etäisyydet, elinkeinopolitiikka”
 • ”Radanvarsikaupungin helppous asumiseen ja työssäkäyntiin”
 • ”Tiivis ja toimiva kaupunkirakenne”
 • ”Yritystonttivarannot”
 • ”Erämessut, rixu rock”
 • ”Asumisen hinta, kaunis kaupunki istutuksineen”
 • ”Ekologinen elämäntapa, melkein maalla vaikka oikeasti pikkukaupungissa”
 • ”Luonto, liikuntamahdollisuudet, aktiivinen harrastustoiminta”

4. Arvioi kouluarvosanalla kaupungin nykyistä vetovoimaa?

Vastausten keskiarvoksi muodostui 7,3.

5. Mitkä ovat Riihimäen vetovoimatekijät vuonna 2030?

 Ehdotuksia

 • Sijainti (edelleen)
 • Toimivat liikennejärjestelmät
 • Koulutus
 • Kulttuuripalvelut
 • Viihtyisyys ja luonnonläheisyys
 • Ympäristöystävällisyys

Poimintoja vastauksista:

 • ”Liikunnan ja kulttuurinkehto”
 • ”Vireä kaupunki pääkaupunkiseudun kupeessa, jossa tilaa ja avaruutta ihmisten asua ja harrastaa”
 • ”Huippunopeat nettiyhteydet kaikkien saatavilla, metrolla kuljetaan Riihimäelle, junat ilmassa”
 • ”Uudet oppilaitokset energia/bioenergia/kuljetus, automaatio (sovellukset)”
 • ”Hyvä kaupunki asua, elää ja kasvattaa lapsia turvallisessa ja välittävässä ympäristössä”
 • ”Viihtyisä asuinpaikka, mielenkiintoisia tapahtumia, kulttuuria, teatteria ja konsertteja”
 • ”Erämessut ja Tehtaankadun näyttelypuiston supertapahtumat”
 • ”Paljon uusia yrityksiä esim. Kiertotalous, datacenter”
 • ”Se on kuntalaislähtöinen: kuntalaiset ovat suuremmassa roolissa kysyttäessä, millaisia palveluita me haluamme”
 • ”Kulttuurin arvostus ja monipuolinen koulutusmahdollisuus”
 • ” Lasten ja nuorten teatteriykkönen”
6. Mistä Riihimäki tunnetaan vuonna 2030?

 Useimmin esille nousseet asiat

 • Ekokemin kiertotalous
 • Vetovoimaiset oppilaitokset
 • Viihtyisyys ja vihreys
 • Monipuolinen kulttuurielämä
 • Sijainti ja liikenneyhteydet
 • Tapahtumat

 Poimintoja vastauksista

 • ”Viihtyisä kaupunki, jossa on paljon viheralueita, toimiva yhdyskuntarakenne ja vireä kulttuurielämä”
 • ”Elinvoimainen/kehittyvä kaupunki, risteysasema”
 • ”Vihreä keidas, jossa ihmisten helppo asua ja kohdata toisensa, lähellä pääkaupunkia”
 • ”Uuden teknologian oppilaitokset”
 • ”Robotiikan kehittäjänä ja hyödyntäjänä”
 • ”Riihimäen lukio tulee kuulumaan yhteen suomen parhaista lukioista”
 • ”Messu- lasi ja kulttuurikaupunkina”
 • ”Vanhan lasitehtaan uudesta kulttuurikeskuksesta studioineen ja käsityöläistiloineen”
 • ”Sakon aseista ja Erämessuista ja toivon mukaan nuorisoteatteritoiminnasta”
 • ”Maan pienin työttömyysaste”
 • ”Vahvasta yrityskeskittymästä ja sitä kautta mielenkiintoisista työpaikoista”
 • ”Ekokemin kiertotalous kaupunki”
 • ”Ekokemistä kasvaa ympäristönsuojelun valtakunnallinen keskus oheisfirmoin”
 • ”Asukaslähtöisyydestä”
 • ”Hidas mutta hyvä….”
7. Mitkä ulkoiset uhkat näet riskinä Riihimäen kasvulle ja kehitykselle?

Keskeiset esille nostetut asiat

 • Taloustilanteen heikentyminen
 • Työttömyyden kasvu
 • Palveluiden keskittyminen
 • Liikenneyhteyksien heikentyminen
 • Työpaikkojen vähentyminen

Poimintoja vastauksista

 • ”Maailman talous. Suomen talous”
 • ”Työttömyyden kasvu, yleinen lamaannuttava näköalattomuus ja hallitsematon velanotto”
 • ”Turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten kasvava määrä”
 • ”Huoltosuhteen muutos/ ikäihmisten suhteellinen lisääntyminen”
 • ”Naapurikaupunkien dynaamisempi toimintatapa ja kehittyminen suhteessa Riihimäkeen”
 • ”Liikenneyhteyksien karsiminen”
 • ”Päätöksenteko ja päätöksentekijät eivät uskalla ajatella asioita ”eri tavalla””
 • ”Uskalluksen puute”
 • ”Yhteistyökyvyttömyys”
 • ”Kuiviin puserrettu huonosti johdettu henkilöstö joko lähtee tai ei jaksa hoitaa työtään hyvin”
 • ”Sote palvelut karkaavat kauas ja niiden saanti heikkenee”
 • ”Uhkana voi olla esim. valtakunnan tason poukkoileva aluepolitiikka”

8. Missä Riihimäen asioissa on mielestäsi eniten kehittämishaasteita/muutettavaa?

Useimmin esille nousseet asiat

 • Kaupungin talous
 • Henkilöstöpolitiikka
 • Johtaminen
 • Yhteistyö
 • Toimintatavat

Poimintoja vastauksista

 • ”Talous kuntoon ja lisää veronmaksajia”
 • ”Kaupungin organisaation muutosvastarinta ja vanhat toimintatavat, haluttomuus uudenlaisten toimintatapojen kokeiluihin, huono itsetunto”
 • ”Pitkäjänteisyyden huomioiminen päätöksenteossa”
 • ”Henkinen ilmapiiri erityisesti poliittisessa toiminnassa”
 • ”Poliittisten ryhmien yhteistyössä, talouden tervehdyttäminen”
 • ”Kaupungin johtamisjärjestelmässä ja henkilöstötyössä”
 • ”Esimiesosaaminen”
 • ”Taloudenpidossa ja tehtävien uudelleen järjestelyssä”
 • ”Kaupungin keskustan kehittäminen”
 • ”Riihimäen imagon nostaminen”
 • ”Yhteistyö kaupungin ja kolmannen sektorin kanssa, omien yritysten kanssa, lähikuntien kanssa”
 • ”Voisiko olla ns. kummikaupunkilainen joka opastaa uuden asukkaan?”
 • ”Uusien toimintatapojen käyttöönotto jokaisessa hallintokunnassa”

 

 9. Jos sinun pitää valita, kumpi on sinulle tärkeämpi? Edullinen veroprosentti vai Hyvät ja monipuoliset palvelut?

Edullinen veroprosentti sai 27,3 prosentin kannatuksen ja Hyvät ja monipuoliset palvelut 72,7 prosentin kannatuksen.

Perusteluissa nousi seuraavaa:

 Edullinen veroprosentti

 • Vetovoima- / kilpailutekijä
 • Edullinen veroprosentti ei sulje pois toimivia palveluita.
 • Sote uudistuksen myötä suurin osa verorahoista siirtyy maakuntatasolle, joten jäljellä olevista palveluista en halua maksaa verojen muodossa yhtään enempää.
 • Veron korotuksiin tulee aina suhtautua kriittisesti. Ensisijassa tulee etsiä ratkaisua toimintoja tehostamalla tai jopa karsimalla

Hyvät ja monipuoliset palvelut

 • Palvelut näkyvät ihmisten arjessa ja ne on tärkeä säilyttää.
 • Palvelujen perässä parempituloiset perheet liikkuvat.
 • Hyviä palveluita ei saa jos ei ole verotuloja. Maksan mielelläni jos saan palveluita
 • Suomalaiset ovat tottuneet toimiviin palveluihin, eivätkä riihimäkeläiset ole poikkeus
 • Kun palvelut on toimivat niin siitä mielellään maksaa
 • Tämä, mutta niiden tulisi olla tehokkaasti toteutettu
 • Olen iloinen veronmaksaja silloin, kun palvelut toimivat
 • Tottakai, mutta ei millä hinnalla hyvänsä
 • Monet Riihimäelle muualta muuttaneet ovat perustelleet tänne tuloaan juuri hyvilla palveluilla ja monipuolisilla harrastusmahdollisuuksilla.

 

 10. Jos sinun pitää valita, kumpi vaihtoehdoista on mielestäsi parempi?

Nykyinen veroprosentti ja supistetut palvelut sai 47,7 prosentin kannatuksen ja veroprosentin korottaminen ja kaikki nykyiset palvelut 52,3 prosentin kannatuksen.

 Perusteluissa nousi seuraavaa:

 Nykyinen veroprosentti ja supistetut palvelut

 • Tämä ja tämän kautta uusien toimintatapojen opettelu
 • Nykyinen veroprosentti ja harkitusti tehdyt supistukset palveluihin
 • Palvelut voi hoitaa paljon tehokkaammin
 • Ei kumpikaan, vaan nykyinen vero% ja nykyiset palvelut tehostamalla toimintaa
 • Integroidut ja vaikuttavat palvelurakenteet, joita johdetaan osaamisella
 • On myös mahdollista, että vero% on alhainen ja palveluita riittävästi. Hyvien veronmaksajien houkuttelu!
 • Lakisääteisillä ja priorisoidaan

Veroprosentin korottaminen ja kaikki nykyiset palvelut

 • Veroprosenttia voidaan korottaa jonkun verran, mutta silti on alueita, joissa voidaan myös supistaa palveluita.
 • Vero% nosto ei ole pysyvä ja oikea tapa turvata palveluita, se on nähty
 • Kaikkiin nykyisiin palveluihin ei näytä olevan mahdollisuuksia.
 • Veroa voi korottaa jos sille saa vastinetta
 • Vaikka ei ihan kaikkia nykyisiäkään säilytetä, voi vaikkapa investointien toteuttaminen vaatia veronkorotusta
 • Veron korottaminen mutta myös palvelut pitää tarkastaa ja toimintaa tehostaa onko kaikki työntekijät tarpeen
 • Mitkä palvelut? kokoajan huonontuneet!
 • Leikattavat palvelut olisivat pois matalan kynnyksen palveluista joiden leikkaaminen kostautuu korjaavissa ja raskaammissa palveluissa

11. Jos sinun pitää valita, kumpaa pidät parempana?

 Kaupungin nykyinen / säilyttävä toimintatapa sai 6,8 prosentin kannatuksen ja Kaupungin käyttöön moderni / uusiutuva toimintatapa 93,2 prosentin.

Perusteluissa nousi seuraavaa:

Kaupungin nykyinen / säilyttävä toimintatapa

 • Tämä on epämääräinen kysymys. Mikä on moderni uusiutuva työtapa. Näin ilmaistuna se ei kerro mitään.
 • Riippuu minkälainen
 • Kannatettava vaihtoehto. Valtuustoryhmien päätöksiä enemmän vrt. talousarviokokoukset.

Kaupungin käyttöön moderni / uusiutuva toimintatapa

 • Tarvitsemme todella tuuletusta toimintatavoissamme
 • Uusiutumista tarvitaan. Nyt poljetaan monelta osin paikallaan
 • Kysymyspari on sisällöltään johdatteleva ja epälooginen: mitä tarkoittaa uusiutuva? Missä suhteessa?      Millä tavalla moderni?
 • Pitää uskaltaa. Valtapuolueet varsinkin kokoomus kyllä puhuu uusituvasta tavasta toimia, mutta todellisuudessa jarruttaa kehitystä.
 • Päätöksentekokulttuuri! lähtee luottamushenkilöistä ja osin myös virkamiehistä
 • Aina pitää kehittää ja kehittyä, mutta jonkinlaiset perustukset on myös oltava. Muutos ei ole itseisarvo, kaikkea ei voi muuttaa kerralla. Suunnitelmallista ja aikataulutettua muutosta voimavaroja peilaten kannatan kyllä

12. Arvioi kouluarvosanalla kaupungin nykyistä toimintatapaa.

Vastausten keskiarvoksi muodostui 6,6.

13. Jos voisit yksin muuttaa 2-3 tärkeintä asiaa Riihimäen kaupungin toiminnassa, niin mitä ne olisivat ja miten niitä muuttaisit?

Tärkeimmiksi vastauksissa nousivat

 • Talouden tervehdyttäminen
 • Henkilöstöresurssien vähentäminen
 • Johtamisjärjestelmän uudistaminen
 • Yhteistyön lisääminen
 • Toimintatapojen uudistaminen

 Vastauksista poimittua

 • ”Ainoastaan talouden tervehdyttäminen mahdollistaa tulevaisuuden kehittämisen”
 • ”Investoinnit minimiin muutamaksi vuodeksi, jotta lainakanta saadaan laskuun”
 • ”Toimintojen keskittäminen ja tilojen käyttöasteen nostaminen, myös yhtiöittäminen tehokkuuden lisäämiseksi”
 • ”Johtoryhmätyöskentely yhteen hiileen, toimialarajat joustavimmiksi”
 • ”Kaupungin johdon ja johtoryhmän yhteen hiileen puhaltaminen ja yhteistyön parantaminen johtavien politiikkojen kanssa”
 • ”Aito keskustelu luottamushenkilöiden ja virkamiesten kanssa”
 • ”Päätöksiin uskallusta, nopeutta ja luovuutta”
 • ”Proaktiivisuutta ja pitkäjänteisyyttä päätöksentekoon”
 • ”Uudet toimintatavat käyttöön ja digitodellisuus myönnettävä ja hyödynnettävä kaupungin joka sektorilla”
 • ”Toimintatapojen muuttaminen, uusi teknologia käyttöön”
 • ”Henkilöstön luonnollisen poistuman hyödyntäminen palkkakustannusten alentamiseksi”
 • ”Asukkaiden mukaan ottaminen päätöksentekoon”
 • ”Maaresurssi”
 • ”Mielikuvamarkkinoisin hyvää asuinkaupunkia pk -seudulle paljon enemmän”
 • ”Tiedotus ja itsemme myyminen”
 • ”Rakenne-, palvelutuotanto- ja hankintastrategiamuutos”

Näiden strategiatyöhön kytkeytyvien kommenttien ohella luottamushenkilöillä oli mahdollisuus esittää toiveita ja odotuksia uudelle kaupunginjohtajalle.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1