Asukkaiden kyselyn yhteenveto

Kyselyllä haluttiin saada riihimäkeläisten mielipiteitä kaupungin tulevaa strategiaa varten. Kysely toteutettiin 11.-29.11.2016 kaupungin verkkopalvelussa sähköisenä kyselynä, johon saatiin 308 vastausta yhteensä. Vastaajista noin 10 prosenttia oli muita kuin riihimäkeläisiä.

Osa kysymyksistä oli monivalintakysymyksiä, joista vastaaja voi valita kolme tärkeintä. kaupungin tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin vastaajat antoivat vastauksensa sanallisena.

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät menestystekijät, jotka erottavat Riihimäen positiivisesti muista kunnista?

 • Keskeinen sijainti ja hyvät liikenneyhteydet
 • Sujuva arki ja lähellä olevat palvelut
 • Edullinen asuminen
 • Luonnonläheisyys
 • Turvallinen asumispaikka
 • Liikunta- ja kulttuuripalvelut
 • Hyvät koulut ja lukio
 • Vilkas rautatieasema ja asemanseutu
 • Hyvät sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Monipuoliset harrastusmahdollisuudet

Mitkä ovat sellaiset ulkoiset mahdollisuudet, jotka voivat edesauttaa Riihimäen kasvua ja kehitystä?

 • Sijainti Suomen kasvukäytävällä
 • Uusien yritysten sijoittuminen
 • Raideliikenteen merkityksen kasvu
 • Yleinen taloustilanteen paraneminen
 • Metropolialueen kasvu
 • Luonnonläheisen asumisen suosion kasvu
 • Työssäkäyntialueen koko
 • Kiertotalouden kasvu
 • Kulttuuripalveluiden merkityksen kasvu
 • Opiskelumahdollisuuksien paraneminen

 Missä Riihimäen asioissa on eniten kehitettävää?

 • Kaupunkikeskustan elävyys
 • Kaupungin taloudenhoito
 • Riihimäen imago
 • Asemanseutu
 • Kaupalliset palvelut
 • Sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Päätöksentekokulttuuri
 • Sisäinen joukkoliikenne
 • Viihtyisyys
 • Kadut ja puistot

Mitkä ulkoiset uhkat näet riskinä Riihimäen kasvulle ja kehitykselle?

 • Päätöksenteon lyhytnäköisyys
 • Taloustilanteen yleinen heikkeneminen
 • Liikenneyhteyksien heikkeneminen
 • Työpaikkojen vähentyminen
 • Kunnan peruspalveluiden heikentyminen
 • Työttömyyden kasvu
 • Kaupallisten palveluiden yksipuolisuus
 • Vetovoiman vähentyminen
 • Kaupungin velkaantuminen
 • Asumisen hintatason nousu

Arvioi kouluarvosanalla Riihimäen nykyistä vetovoimaa?

Vastausten keskiarvo 7,0

Millaisen kouluarvosanan annat Riihimäen nykyiselle julkisuuskuvalle?

Vastausten keskiarvo 6,6

Mistä Riihimäki tunnetaan vuonna 2030?

Vastauksista esille nousseita ideoita:

 • Yritysystävällinen eräkaupunki
 • Monipuolinen ja vireä kulttuurielämä
 • Pilvenpiirtäjä -keskusta
 • Osa maailmanlaajuisesti kiinnostavaa IOT ja Teollisuus 4.0 alueiden ja kasvukäytävien verkostoa

Poimintoja vastauksista
”Vireästä kulttuurielämästä ja sen tuottamisesta”
”Asukas- ja yritysystävällisyys”
”Teollisuuden keskittymästä”
”Viihtyisästä asuinympäristöstä”
”Terveenä kaupunkiyhteisönä, jonne lapsiperheen on hyvä asettua asumaan ja jossa pienyrityksen on turvallista ponnistaa valtakunnallisille markkinoille”

Mitkä ovat Riihimäen vetovoimatekijät vuonna 2030?

Vastausten ehdotuksia:

 • Sijainti ja hyvät kulkuyhteydet
 • Yritysmyönteisyys
 • Luonnonläheisyys ja viihtyisyys
 • Koulutus

Poimintoja vastauksista:
”Kehittynyt yrityskulttuuri”
”Riihimäen merkitys myös asuntopaikkana tulee voimistumaan ja ehkä tämän seurauksena myös koulutuskaupunkina”
”Luonnonläheinen kasvukaupunki”
”Liikenneyhteydet entistäkin paremmat eri kulkuvälineillä”
”Laajempi paikallinen osaaminen”
”Kaupunki, jolla on hyvä sijainti, riittävästi työpaikkoja asukkaille, toimivat palvelut lähellä, puhdas elinympäristö ja toimiva, aktiivinen keskusta”


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 3 Kyllä 0 Ei 3